Akaassa asiat taas mallillaan – pääluottamusmies puuttui palkkaepäkohtaan varhaiskasvatuksessa

Akaassa päiväkodin johtajat saavat nyt johtajan palkkaa. Pääluottamusmies vaikutti OAJ:n tuella, että kunta otti käyttöön KVTESin uuden palkkahinnoittelukohdan.

Näyttää vakuuttavalta! Pääluottamusmies Raimo Hietala kehuu kuntaansa Akaata, joka on mallikkaasti huomioinut varhaiskasvatuslain vaatimukset ja ottanut päiväkotien johtajat oikeaan palkkahinnoittelukohtaan.

Viime keväänä palkat olivat vielä kaikkea muuta kuin kohdillaan. Raimo aloitti OAJ:n tuella tiiviit neuvottelut työnantajan kanssa ja tulosta tuli.

Lokakuussa Akaa päätti muuttaa organisaatiotaan siten, että kaupungin varhaiskasvatuksessa on kaksi aluevastaavaa ja jokaisessa seitsemässä päiväkodissa oma johtajansa.

Samalla vastaavien lastentarhanopettajien nimikkeet muutettiin päiväkodinjohtajiksi ja heidän palkanmaksuunsa päätettiin soveltaa kuntien yleisen virka- ja työehtosopimuksen uutta johto- ja esimiestehtävien hinnoittelukohtaa.

 

Lähtötilanne oli kuitenkin kaukana tästä. Akaassa oli kuntaliitoksen jälkeen vähennetty varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitä mukaa, kun joku oli jäänyt eläkkeelle. Päiväkotien johtaminenkin oli siirretty kokonaan aluevastaaville, joita oli vähennetty neljästä kahteen.

Toisen aluevastaavan johdolla alettiin valmistella varhaiskasvatukseen uutta organisaatiomallia, jossa jokaiseen päiväkotiin tulisi oma esimies. Malli esiteltiin työnantajalle, ja se näyttikin menevän hyvin läpi.

Aluksi Akaa yritti kikkailla palkoissa. Kunta päätti, että esimiehet ovat yhä vastaavia varhaiskasvatuksen opettajia ja heille maksetaan tva-korvaus johtamisesta.

Raimo pirautti OAJ:n toimistoon, ja työmarkkina-asiamiehet Kristiina Johansson ja Timo Mäki puuttuivat peliin. He ottivat yhteyttä KT Kuntatyönantajiin, joka ohjeisti Akaata ja asia eteni oikeille urille.

Raimo on jo seuraavissa neuvotteluissa aiheena paikallinen järjestelyerä.

Raimo Hietala

Liikunnanopettaja Toijalan yhteiskoulussa Akaalla.
Toiminut Akaalla JUKOn pääluottamusmiehenä 15 vuotta oman työnsä ohella.

KVTESin lisä

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTESissä 2018–19 on uusi palkkahinnoittelukohta päiväkotien johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Hinnoit-telukohtaan voivat kuulua varhaiskasvatusyksikön johtajat, päiväkodinjohtajat sekä jatkuvasti välittöminä esimiehinä toimivat vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat.