Lukijan mielipide: Teknologia tuskin syrjäyttää opettajan

Opettaja-lehden 15/11.9. juttu otsikolla Edubisnes kietoutuu koulutukseen toi esiin huolia kaupallisten toimijoiden asemasta kouluissa. Me Oppimisteknologia ry:ssä koimme kirjoituksen tarkoitushakuisena, eikä se myöskään vastaa kentän kokemuksia.

 

Professori Kristiina Brunilan mukaan maailmalla on viitteitä siitä, että kaupalliset toimijat ja teknologia syrjäyttävät opettajan. Jäimme kaipaamaan väitteelle perusteluja. Selvitysten (muun muassa McKinsey & Company) mukaan opettajan työ on yksi epätodennäköisimmistä automaatiolla korvattavista ammateista.

Syyt olivat selvät: ihmisten toiminnan johtaminen ja asiantuntemuksen soveltaminen ovat opetustyön keskeisimpiä osa-alueita, joita ei ole mielekästä automatisoida. Tämä ei myöskään ole Oppimisteknologia-yhdistyksen tavoite. Haluamme tukea opettajia, emme korvata.

 

Suomalainen ilmapiiri on muuttunut vuosikymmenten aikana yrittäjämyönteiseen suuntaan. Silti tuntuu, että yrittäjyys ja kaupallisuus tuomitaan joillakin kasvatustieteiden aloilla edelleen.

Yritykset ovat syntyneet ratkaisemaan tiettyjä ongelmia kuten luomaan mahdollisuuksia etäopetuksen toteuttamiseksi. Monet edtech-yrityksemme ovat opettajien perustamia ja pedagoginen osaaminen on vahvaa.

On syntynyt yhteiskehittämisen kulttuuri, jonka johtotähtenä on kehittää työkaluja maailman parhaiden opettajien kanssa. Emme koe, että opettajat on vastahakoisesti “määrätty” tähän työhön, päinvastoin.

Laadukas palvelu inspiroi sekä opettajaa että oppijaa.

Toivottavasti opettajan roolin ydin ja ihanne pysyy. Suomalainen opettaja on itsenäinen ajattelija, joka ei hyväksy työkaluksi mitä tahansa. Laadukas palvelu inspiroi sekä opettajaa että oppijaa eikä tee pedagogisia ratkaisuja kenenkään puolesta.

 

Kannatamme kriittistä, koulutuspoliittista, avointa keskustelua, jonka tavoitteena on kehittää tuloksellisia ja innostavia opetusmetodeja, parempaa datan hyödyntämistä ja yksittäisten oppijoiden tarpeita huomioon ottavia ratkaisuja.

 

Oppimisteknologia ry:n hallitus