Tiina Karjalainen: Tarvitaan myös tavallisia aikoja

26.11.2018

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat puhuttaneet OAJ:n valtuustoa kahdessa perättäisessä kokouksessa. Keväällä alkaneeseen keskusteluun palattiin viime viikon syysvaltuuston monissa puheenvuoroissa.

Kaikki opettajaryhmät kokevat työtaakkansa lisääntyneen ja katsovat myös olevansa oikeutettuja parempaan palkkaan. Seuraava neuvottelukierros siintää jo mielissä.

Perusopetuksen vuosityöaikakokeiluista valtuusto keskusteli maltillisesti. Kokeilujen tiellä pitää jatkaa mutta tuloksia analysoida huolellisesti. Yläkouluja tarvitaan mukaan kokeiluihin.

 

Koulutuksesta, opettamisesta ja oppimisesta on puhuttu mediassa ja somessa ehkäpä enemmän kuin pitkään aikaan.

Onko ilmiöoppiminen hyvästä vai pahasta, auttavatko digitaaliset oppimisympäristöt lapsia ja nuoria oppimaan paremmin vaiko eivät, entä oppijalähtöisyys? Isoin huoli keskusteluun osallistuneilla tuntuu kuitenkin olevan eriarvoistumiskehitys: toiset oppivat, toiset eivät – metodeista riippumatta.

Erityistä tukea tarvitsevien joukko kasvaa niin perusopetuksessa kuin toisella asteellakin; tuen tarve näkyy jo varhaiskasvatuksessa. Opettajat tuntevat olonsa monesti voimattomaksi ja neuvottomaksi. Kolmiportainen tuki ei toteudu.

Mielipidekirjoituksia on tulvinut myös lukioasioista. Ammatillisen opetuksen leikkaukset ja opetuksen tila on niin ikään ollut yksi kestokeskustelunaihe.

On hyvä, että oppiminen kiinnostaa ja puhututtaa. Toivottavasti vielä keväälläkin, kun valitsemme uusia lainsäätäjiä ja hallitusohjelmasta käydään neuvotteluja. Kasvatuksen ja koulutuksen laadun ja resurssien olisi syytä kiinnostaa ihan kaikkia. OAJ:llä on vaalitavoitteissaan tarjottavana paljon eväitä tähän työhön: #koulutusratkaisee.

Koulua pitää kehittää mutta ei tempoilemalla. Hankehumppa uuvuttaa.

Maailma muuttuu, ja lainsäätäjät sekä opetussuunnitelmien kirjoittajat koettavat vastata vaatimuksiin siitä, millainen nykykoulun pitäisi olla ja miten parhaiten vastattaisiin oletettuihin tulevaisuuden haasteisiin. Monesta saattaa tuntua, että muutoksen vauhti on välistä liian luja. Olemmeko tähän asti tehneet jotenkin väärin, opettaneet väärin? Vaaditaanko meiltä mahdottomia?

Koulua pitää kehittää, mutta ei tempoilemalla. Perusrahoituksen pitää olla kunnossa – hankehumppa uuvuttaa.

Valtuuston kokoukseen valtioneuvoston tervehdyksen tuonut ministeri Annika Saarikkokin totesi, että muutosähkyllä on rajansa. Opetukseen tarvitaan myös tavallisia aikoja, jolloin voidaan keskittyä uusien asioiden juurruttamiseen.

 

OAJ on opettajien edunvalvontajärjestö. Usein oppilaan etu on täsmälleen sama kuin opettajan. Riittämättömistä resursseista kärsivät lapset, oppilaat ja opiskelijat – sekä opettajat. Kun koulumaailmassa tehdään uudistuksia, meidän on tarkalla korvalla kuunneltava kentältä tulevaa viestiä.

Valtuusto on nyt viitoittanut tietä järjestömme toiminnalle toimintasuunnitelmassa ja monissa evästyspuheenvuoroissa. Työ jatkuu hallituksessa, toimikunnissa, työryhmissä ja toimistolla. Myös juuri valitut toimiston uudet työntekijät vahvistavat osaamista järjestössämme. Toivotan koko valtuuston puolesta heille onnea työhönsä.

 

Tiina Karjalainen

tiina.karjalainen@kuopio.fi

Kirjoittaja on OAJ:n valtuuston puheenjohtaja.

Lue samasta aiheesta