Olli Luukkainen: Sinun asioistasi neuvotellaan

Puheenjohtaja 2.2.2018

Kaikkia koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalojen palkansaajia koskevia virka- ja työehtosopimusneuvotteluja on käyty jo monta kuukautta. OAJ:n jäsenten työsuhteen ehdoista neuvottelevat vain OAJ ja JUKO. Tämä on tärkeä vahvuus, koska näin voidaan pitää huolta kaikista, myös pienistä ryhmistä.

Neuvottelupöydissä työnantajatahot ovat halunneet voimakkaasti lisätä paikallista sopimista. Se tarkoittaisi sitä, että sinä neuvottelisit itse ja yksin työajastasi, palkastasi ja mahdollisesti myös lomistasi ja sairausajan palkastasi oman esimiehesi tai esimerkiksi kunnan, kuntayhtymän tai osakeyhtiön henkilöstöpäällikön kanssa. Haluaisitko olla siinä tilanteessa, jossa työnantaja sanoisi vaikkapa, että nyt on säästettävä ja joudumme tinkimään palkastasi? Sinulle tarjottaisiin vaihtoehtoina palkan alentaminen tai irtisanominen.

Keskitetty neuvottelujärjestelmä nimenomaan tarjoaa jokaiselle yksittäiselle jäsenelle turvan vakaisiin työsuhteen ehtoihin ja varmaan ansiotasoon. Paikallisessa sopimisessa jokainen itse kävisi kinuamassa työnantajalta korotuksia ja niitä sitten tulisi tai ei. Tätäkään eivät kriitikot ymmärrä tai halua muistaa.

Keskitetty neuvottelujärjestelmä tarjoaa jokaiselle yksittäiselle jäsenelle turvan vakaisiin työsuhteen ehtoihin ja varmaan ansiotasoon.

Ammattijärjestö tarjoaa luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun avulla tukea paikallisin pulmiin. Jos tarvitaan vaikkapa juridista apua, on toimistollamme siihen osaamista. Vakuutusturva on tukenasi mahdollisissa korvaustilanteissa.

Tuota kaikkea työsuhteesi kannalta perustavaa laatua olevaa turvaa et saa mistään muualta kuin ammattijärjestöstä. Lisäksi paikallis- ja alueyhdistykset sekä valtakunnalliset piirit järjestävät monenlaista toimintaa hyödyksi ja huviksi. On hyvä muistaa, että puolestasi tehdään näkymättömissä koko ajan työtä.

Meneillään olevissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on ollut monta kiemuraa. Peruskysymykset ovat liittyneet julkisten alojen työntekijöiden ja sen osana opettajien, rehtoreiden, tutkijoiden ja esimiesten työn arvostamiseen. Kuuluvatko tälle joukolle edes samantasoiset palkat ja muut työsuhteen ehdot kuin suomalaisilla työmarkkinoilla yleensä? Palkka ja työaika ovat konkreettisia esimerkkejä arvostuksen osoittamisesta.

Vuodesta 2011 vuoteen 2017 on tehty palkkaratkaisuja, joissa palkankorotukset ovat olleet samoja ammatista riippumatta. Opettajat ja muu julkinen puoli ei siis ole saanut yhtään vähempää, joskaan eivät enempääkään kuin muut. Vaikka tällä kertaa ollaan käyty niin kutsuttuja liittokierrosneuvotteluja, on syntyneiden sopimusten taso sama kuin kaikilla muillakin palkollisilla. Ilman voimakasta neuvottelu- ja muuta ammattijärjestötoimintaa näin ei olisi.

Alamme opettajien, tutkijoiden ja esimiesten palkkataso on liian matala suhteessa työn vaativuuteen ja sen edellyttämään koulutukseen. Tämän me kaikki tiedämme, mutta sillä ei ole juuri mitään painoarvoa neuvottelupöydässä. Siellä vallitsee rahan ja neuvotteluvoiman laki. Suurella toimijalla on neuvotteluvaraa ja voimaa enemmän kuin pienellä.

OAJ tai JUKO eivät uhoa lakoilla. On kuitenkin niin, että ammattijärjestönkään neuvotteluvoima ei riitä palkkatason merkittävään korottamiseen. Tulevaisuutta silmällä pitäen on välttämätöntä siksi ymmärtää, että ilman henkilökohtaisia ja järjestöllisiä uhrauksia ei suuria voittoja tule. Neuvottelu on kuitenkin meille aina ensimmäinen tie.

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta