Petri Kääriäinen: Tuetaan kevään väännöissä toisiamme

Opetusalan kaikki virka- ja työehtosopimukset ovat katkolla 31.3. OAJ tekee valtavasti työtä sen eteen, että tuolloin saataisiin sovittua neuvotteluteitse uudet, entistä paremmat sopimukset seuraavalle kaudelle.

Maailman parasta oppimista tuottavat suomalaisopettajat ansaitsevat työnsä vaativuutta ja työtuloksiaan paremmin vastaavan palkan.

Tarkemmin neljä pääneuvottelutavoitettamme löytyvät järjestön nettisivuilta.

 

Maaliskuun viimeinen päivä päättyy myös työrauhavelvoite. Tämä mahdollistaa jäsenistön toteuttamat työnantajaan kohdistuvat painostustoimet säädetyn vähintään 14 päivän varoajan jälkeen.

Äärimmäinen painostustoimi on työtaistelu, lakko. Siihen on nyt välttämätöntä varautua hyvin – vaikka OAJ:n tavoite onkin ensisijaisesti edetä neuvotteluteitse.

Työtaisteluoikeus on suomalaisten työntekijöiden perustuslaillinen oikeus. Työtaistelussa ovat mukana paitsi aktiivit, ennen kaikkea lakon piirissä olevat järjestön jäsenet, joiden palkkojen ja muiden työehtojen puolesta taistellaan.

OAJ on valmistautunut taloudellisesti, toiminnallisesti ja organisatorisesti mahdolliseen lakkotilanteeseen poikkeuksellisen huolellisesti. Lakkosuunnitelmat ovat valmiina 1.4., jolloin työtaisteluvaroituksen antaminen on mahdollista, mikäli sopimusneuvottelut eivät ole edenneet tavoitteiden mukaisesti.

Taloudelliset edellytykset työtaisteluun ovat hyvät.

OAJ:n hallitus on päättänyt, että mahdollisessa lakkotilanteessa jäsen saa lakkoavustuksen, joka kattaa ansionmenetyksen lähes kokonaan. Taloudelliset edellytykset työtaisteluun ovat siis hyvät.

Koska OAJ maksaa työtaisteluun osallistuvalle jäsenelleen lähes tämän normipalkkaa vastaavan korvauksen, oletus on, että jäsenet osallistuvat työtaistelutoimiin aktiivisesti: hoitavat yhteistä vaikuttamista, toimivat lakkovahtina ja viestijänä paikallisen lakkojohdon määrittelemällä tavalla.

 

Huolehdithan, että yksityiset yhteystietosi ovat OAJ:n jäsenrekisterissä oikein? Työtaistelussa työnantajalla on oikeus rajoittaa työvälineiden käyttöä: työsähköposti ja työpuhelin eivät silloin välttämättä toimi. Haluathan tietää, missä edetään?

 

Petri Kääriäinen on OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

petri.kaariainen@icloud.com

Twitterissä @Kaariape