Olli Luukkainen: Voiko muutoksen pysäyttää?

Puheenjohtaja 6.5.2019

Yksi asia on selvä: elämme maailmassa, joka muuttuu yhä kiihtyvää tahtia. Tätä muutosta jotkut hakevat, toiset vastustavat ja osa elää ajassa ottaen vastaan mitä eteen tulee.

Yhteiskunnallisten toimijoiden, niin yhteisöjen kuin yksilöidenkin, kannattaa tunnustaa oma roolinsa muutoksessa. Jos asettuu muutoksen puolesta tai vastaan, on taustalla yleensä jonkinsorttinen oma intressi.

Muutosta hakeva on ehkä tyytymätön nykytilaan. Voi myös olla, että hän ennakoi toimintaympäristön muutoksen olevan edessä ja haluaa valmistautua muutokseen ennalta.

Muutosta vastustava pelkää yleensä oman tilanteensa muuttuvan muutoksessa nykyistä huonommaksi. Voi myös olla, että vastustaja ei huomaa, että muutos todella tapahtuu, usein meistä riippumatta, yhteiskunnan isojen muutosten myötä.

Opettajien osaamista tarvitaan jatkossakin – kenties enemmän kuin koskaan.

Olemme parhaillaan aloittamassa OAJ:n työtä ohjaavan strategian uudistamista, joten ympärillämme tapahtuvien muutosten tunnistaminen on nyt ajankohtaista.

Mietittävä on myös, miten me muutoksiin suhtaudumme. Pidämmekö kaikin voimin kiinni nykyisistä toimintatavoista vai pohdimmeko, miten OAJ ja jäsenten tekemä työ mukautuu ympärillämme väistämättä tapahtuviin muutoksiin? On syytä miettiä esimerkiksi, pitävätkö nämä omaa alaamme koskevat väitteet tulevaisuudessa paikkansa:

 • Opettajan työ rajautuu vain oppituntien pitämiseen ja niihin liittyvään etukäteis- ja jälkityöhön.
 • Opettajan pitämät oppitunnit ovat kontaktiopetusta samassa tilassa opiskelijan kanssa.
 • Suomalaisiin päiväkoteihin, kouluihin tai oppilaitoksiin ei tule ainakaan lisää monikulttuurisuutta.
 • Erityistä tukea tarvitsevien määrä ei ainakaan kasva.
 • Moniammatillinen yhteistyö ei kuulu opettajalle, ainakaan se ei lisäänny.
 • Digitalisaatio ei muuta opettamisen tai opiskelun tapaa tai oppimisympäristöjä.
 • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa, ammatillisessa koulutuksessa työpaikkojen ja elinkeinoelämän kanssa, ei lisäänny.
 • Työpaikoilla tapahtuva opiskelu ei lisäänny.
 • Tutkintojen ja oppilaitoksista saadun todistuksen arvo pysyy nykyisenlaisena.
 • Kansainvälistymiskehitys ja globalisaatio eivät kosketa opettajaa tai alamme esimiestä.
 • Toimialamme rahoitus lisääntyy, kun kerromme tarvitsevamme sitä lisää ja vaadimme sitä lisää.
 • Palkkaus perustuu samoille periaatteille – opetusvelvollisuus, työkuva, työmäärä – kuin järjestelmää luotaessa.
 • Ennen työuraa saatu koulutus ja yksittäiset hajanaiset täydennyskoulutukset riittävät turvaamaan osaamisen eläkkeelle saakka.
 • Alalla työskennellään valmistumisesta eläkkeelle saakka samassa, muuttumattomassa työtehtävässä ilman urakehitysmahdollisuuksia.

 

Uskon maailman muutokseen. Siksi myös opettajuus muuttuu, on aina muuttunut ja sen pitääkin muuttua. Silti tehtävän ydin säilyy. Se on oppimisen edistäminen. Opettajien osaamista tarvitaan jatkossakin – kenties enemmän kuin koskaan.

OAJ:n strategian uudistus kuuluu järjestön toiminnan normaaliin rytmiin. 12 kuukauden päästä valtuusto linjaa siinä järjestömme uutta suuntaa.

Tervetuloa mukaan liikauttamaan järjestön viisari tulevaisuuden asentoon. Tarjoamme strategiatyön matkan varrella monenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia jokaiselle jäsenelle.

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta