Olli Luukkainen: Valoisaa lukuvuotta

Yli 2,1 miljoonaa suomalaista on alkavana lukuvuonna opintiellä. Näistä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa on noin 1,3 miljoonaa. Koulutus onkin suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen selkäranka.

Opettajat ja tutkijat sekä heidän esihenkilönsä tuottavat alkavan lukuvuoden aikana jälleen lukemattoman määrän innostavia oppimiskokemuksia ja lisäarvoa sekä yksilöille että koko yhteiskunnallemme. Korkealaatuinen osaaminen määrittää Suomen ja suomalaisten elämänlaadun ja hyvinvointiyhteiskunnan tason. Siksi laadukas koulutus on kaikista tärkein tulevaisuuden tekijä.

Suomalaiset opettajat ja heidän esihenkilönsä ovat taikureita. Usein liian pienillä tuntimäärillä ja niukoilla resursseilla he vuodesta toiseen tuottavat huippuluokan oppimistuloksia kaikissa koulutusmuodoissa ja kaikilla koulutustasoilla. Loistavan tuloksen suurin salaisuus ovat lahjakkaat nuoret, jotka suorittavat maailman parhaan opettajankoulutuksen, sekä taitavat oppilaat ja opiskelijat.

Suomen hyvää koulutusta ja koulutustasoa ei saa pitää itsestäänselvyytenä.

Oppia ei koskaan voi toisen puolesta. Oppimistuloksiin vaikuttaa keskeisesti myös lastemme ja nuortemme kiinnostus ja sitoutuneisuus opiskeluun.

Siksi parasta, mitä aikuiset voivat tehdä, on puhua koulutuksen puolesta. Tällaisen puheen pitää kuulua jokaisessa kodissa, jokaisen aikuisen suusta omasta koulutustaustasta riippumatta. Suomen hyvää koulutusta ja koulutustasoa ei saa pitää itsestäänselvyytenä.

 

Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen ammattilaiset, teette maailman ja Suomen tärkeintä työtä! Lupaan, että me yhteisessä järjestössämme OAJ:ssä teemme kaikkemme, jotta teillä olisi entistä paremmat puitteet tehdä työtänne tulevaisuuden hyväksi. Lupaan, että teemme kaikkemme, jotta työnne arvostus myös kuuluu ja näkyy.

Erinomaista alkavaa lukuvuotta kaikille koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen osallisille!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta