Olli Luukkainen: Vaikuttamisen paikka on tässä

Puheenjohtaja 17.8.2018

Ensi kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan jälleen suunta niin koulutukselle, kasvatukselle ja tutkimukselle kuin julkisrahoitteisille palveluillekin. Siksi oman toimialamme vaikuttamisen aika on koko tämä syksy ja tuleva talvi.

OAJ esittää omat eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteensa Maailman opettajien päivänä 5.10.218. Tulemme esittämään Ratkaisuja Suomelle.

Esitämme konkreettisia toimenpiteitä, joilla syrjäytymiskehityksestä siirrytään osallisuuskehitykseen. Meillä on esityksiä siitä, miten koulutuksen tasa-arvoa vahvistetaan, miten oppimisen perustana olevat turvallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat ja kaikille luodaan mahdollisuus työllistyä koulutuksen kautta.

Olemme myös pohtineet keinoja, joilla Suomen kilpailu- ja innovaatiokykyä vahvistetaan uusien työpaikkojen luomiseksi ja maailman parasta koulutusjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena.

Tervetuloa kaikki keskustelemaan näistä teemoista tunnisteella #koulutusratkaisee. Nyt on katkaistava koulutuksen ja tutkimuksen syöksykierre ja palautettava kunnioitus niille arvoille, jotka nostivat Suomen maailman parhaaksi koulutusmaaksi.

Tervetuloa kaikki keskustelemaan näistä teemoista tunnisteella #koulutusratkaisee.

Puolueiden puheenjohtajat puhuvat näistä aiheista Educa-koulutustapahtumassa lauantaina 26. tammikuuta 2019 kello 11.30.

Moni varmasti muistaa Educa-keskustelun tammikuussa 2015, jolloin kaikki puoluejohtajat Sampo Terhoa lukuun ottamatta lupasivat, ettei koulutuksesta enää leikata. Sen lupauksen paikkansapitävyys on nyt nähty.

Koko julkinen ala on tuntenut nahoissaan hallituksen ajaman lomarahaleikkauksen. On selvää, että jatkoa sille ei tule eikä vastaaviin ratkaisuihin tulevaisuudessa taivuta. Hallituksen on syytä pitää näppinsä erossa työmarkkinapolitiikasta, mutta kuntien rahoitusta vahvistamalla se voi edistää työrauhaa.

 

Vaalien jälkeen tehtävässä hallitusohjelmassa ratkaistaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen resursointi. Ohjelmassa päätetään varhaiskasvatuksen kehittämisen jatkosta, perusopetuksen vahvistamisesta, lukiokoulutuksen rahoituksesta, ammatillisen koulutuksen reformin toteutumisen mahdollisuuksista ja aikuiskoulutuksen vahvistamisesta tai vahvistamattomuudesta.

Resursoinnilla ratkaistaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön toimintaedellytykset. Hallitusohjelmassa tulee varmuudella olemaan kirjaus oppivelvollisuuden tulevaisuudesta ja korkeakouluvisiosta.

Digitalisaatio ja kotoutumistoimet ovat nekin osa hallitusohjelmaa. Kuinka käy home- ja sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten korjausrakentamisen? Isoja kysymyksiä kaikki.

 

Vaalivaikuttamisen on oltava OAJ:n toiminnan kaikilla tasoilla koulutuspolitiikan ykkösasia. Vetoan jo nyt kaikkiin alue- ja paikallisyhdistyksiin, että mahdollisimman laajasti nostatte esille teemojamme, kirjoitatte lehtiin, otatte yhteyttä ehdokkaisiin ja järjestätte vaalitilaisuuksia.

Eduskunta ja hallitus luovat raamit, mutta valtaosin resurssien käytöstä ja koulutuksen ja kasvatuksen järjestämisestä päätetään kunnissa. Kuntapäättäjällä on varsin ratkaiseva valta ja vastuu siitä missä sortissa paikalliset toimintamahdollisuudet ovat. Heihin on paikallisyhdistysten pidettävä jatkuvaa yhteyttä.

Juuri nyt on aika vaikuttaa. Jokainen yksilökin on vaikuttajana nyt avainhenkilö.

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen