Olli Luukkainen: Tervettä ja turvallista lukuvuotta!

Lukuvuoden alkaminen kiinnostaa nyt kansalaisia ja mediaa tavallistakin enemmän. Se on hyvä.

Koulutus ja varhaiskasvatus koskettavat suoraan yli kahta miljoonaa suomalaista opintiellä kulkijaa, vanhemmat siihen vielä päälle. Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kautta rakennetaan parempaa tulevaisuutta.

 

Koronakurimus on sekä väsyttänyt että turruttanut monia. Uusien virusmuunnosten vuoksi tuntuu, että pääsy normaaliin elämään siirtyy koko ajan kauemmaksi. Varhaiskasvatus on kamppaillut taudin keskellä myös kesäkaudet.

Yhteisvastuullisesti meidän on vielä jaksettava tehdä kaikki ne toimet, joilla taudin leviämistä estetään. Elämää ei kuitenkaan voi pysäyttää väliajaksi.

Yhteisöllisyys ja kollegiaalinen tuki yhdessä yhteisvastuun kanssa ovat ratkaisevia tekijöitä vaikeista tilanteista selviämisessä. Yhteisön tukea kiittivät myös OAJ:n kyselyyn kesäkuun alussa vastanneet opettajat ja esihenkilöt.

Onkin tärkeää, että tuemme toisiamme vahvasti myös nyt alkaneen lukuvuoden aikana. Tukea tarvitsevat myös esihenkilöt näissä vaativissa työolosuhteissa.

OAJ:n kyselyyn vastanneet opettajat ja esihenkilöt kiittivät yhteisön tukea.

Poikkeusolot ovat nostaneet esille koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen merkityksen lasten ja nuorten mutta myös aikuisten kehittymisessä täysivaltaisiksi kansalaisiksi. Enemmistö opettajista onkin sitä mieltä, että heidän työllään on yhteiskunnan tuki.

On tärkeää, että te ammattilaiset kerrotte vahvalla äänellä työstänne ja sen monimuotoisuudesta. Tätä puhetta tarvitaan sekä julkisuudessa että paikallisesti. Paikallisella tasolla kuntapäättäjät ratkaisevat, miten käytössä olevat resurssit suunnataan.

Tehkäämme kukin työrooleissamme jälleen parhaamme osaamisen ja kehittymisen puolesta. Tehdään yhdessä ja vahvoina yhteisöinä, toistemme työtä kunnioittaen ja tukien se, mikä on tehtävissä. Se riittää.

Tervettä, turvallista ja yhteishenkistä alkavaa lukuvuotta!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta