Olli Luukkainen: Sopimukseton tila jatkuu

Kunta-alan virka– ja työehtosopimuksissa ei saavutettu ratkaisua. Osaa hoitajakunnasta edustavat Tehy ja Super hylkäsivät valtakunnansovittelijan esityksen, joka koski kunnallista yleistä sopimusta KVTESiä ja kunta-alan neuvottelujärjestelmää koskevaa pääsopimusta.

Koska KVTESin yhteydessä määritetään kaikkia kuntien sopimuksia koskeva palkankorotusten taso eli kustannusraami, eivät muutkaan sopimusalat päätyneet ratkaisuun. Näin ollen opetusalan sopimus OVTESkin on edelleen auki.

Korotukset olisivat olleet prikulleen yleistä tasoa.

Sovitteluratkaisun uutisoinnissa on levinnyt myös virheellistä tietoa, joten täsmennän muutamia keskeisiä asioita.

Ratkaisuesityksessä palkankorotukset olivat prikulleen samaa tasoa kuin mitä työmarkkinoilla on tällä neuvottelukierroksella sovittu. Ne eivät siis olleet alle tai yli yleisen linjan. Korona-ajassa yleisen palkankorotustason ylittäminen on mahdollista vain lakolla. Ja koronavaihe jatkunee vielä kauan.

Kilpailukykysopimuksessa rasitteeksi tulleet palkattomat tunnit olisivat poistuneet. Kompensaatio tästä olisi ollut palkansaajille selkeästi yleistä linjaa parempi.

Esitykseen sisältyi kymmeniä vuosia haettu varhaiskasvatuksen opettajien, eritysopettajien ja esimiesten siirtyminen OVTESiin 1.3.2022. Tehy ja Super pitivät siirtoa yhtenä perusteena ratkaisun hylkäämiselle. Muut osapuolet hyväksyivät siirron.

OVTES-ratkaisussa oli monia tärkeitä tekstiparannuksia, muun muassa ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaan.

Juko haki myös palkkaohjelmaa, mutta sitä koskeva kirjaus rajoittui työryhmätarkasteluun.

 

Yleensä neuvottelujärjestöt hakevat hyvää omilleen. Nyt oli ilmassa esityksiä, joilla pyrittiin rajaamaan hyvää toisilta pois. OAJ:n jäsenistä varhaiskasvatuksen henkilöstö oli monin tavoin kahden hoitoalan järjestön hampaissa – ei vain OVTES-siirron takia.

Neuvottelukierros ei siis ole maalissa. On hämärän peitossa, milloin maaliin päästään ja millä koreografialla ja millaisella sopimuksella. Hanskoja ei ole lyöty tiskiin, vaan työ jatkuu.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta