Olli Luukkainen: Rohkeasti uutta päin

Opettajien ja tutkijoiden tehtävänä on tulevaisuuden luominen. Se on maailman tärkeimpiä tehtäviä ja toimeksiantoja. Tuo tärkeä työ vaatii vastuullista näkemyksellisyyttä.

Siksipä onkin perusteltua odottaa, että opettajien ja tutkijoiden omistamasta järjestöstä löytyy uskallusta uudistaa toimintaansa. Tämä velvoite korostuu erityisesti nyt.

Olemme kaksi ja puoli vuotta selvittäneet laajasti ja systemaattisesti, millaisia muutostarpeita järjestöllämme on. Aineistoa on kerätty sekä jäseniltämme että järjestöaktiiveiltamme.

 

On selvää, että nuorten opettajien ääni pitää saada nykyistä paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Opettajaksi opiskeleville on tulevina päättäjinä annettava vahva ääni niin OAJ:n hallituksessa kuin valtuustossakin. Eikö niin?

Kaikkien opettajankoulutuksen suorittaneiden pitäisi saada kuulua järjestöömme myös silloin, kun nämä eivät ole opettajan tehtävissä. Näin saamme joukkoihimme lisää alaamme tuntevia puolestapuhujia. Eikö niin?

OAJ:n on yksinkertaistettava erittäin monimutkaista, monitasoista ja hyvin hierarkista järjestörakennettaan. Jäsenyyspolun pitää olla kirkas ja ymmärrettävä ja vaikuttamiskynnyksen matala. Eikö niin?

OAJ:n on selkiytettävä päätöksentekojärjestelmäänsä. Päättäjien valinnan johtavana periaatteena pitää olla osaaminen, aktiivisuus ja kannatus – ei mandaatti- tai vuorotteluperiaate. Eikö niin?

Jäsenkunnan vaatima muutos riippuu täysin OAJ:n valtuutetuista.

Yksittäinen jäsen on järjestön näkökulmasta tärkein. Lähinnä jäsentä ovat paikalliset toimijat.

Jäsenen edunvalvonnan eteen tekevät töitä myös valtuusto ja hallitus sekä toimiston työntekijät.

OAJ:n pitäisi vahvistaa toimintaansa näillä kaikilla tasoilla. Aluetoiminnan tehtävänä pitäisi olla yhteisen keskustelufoorumin luominen, kaikkien alueen jäsenryhmien edunvalvonta ja paikallisen toiminnan tukeminen. Eikö niin?

Vaikuttajapaikoista on vaaleissa syytä olla kova kilpailu. Näin saadaan parhaat ja sitoutuneimmat voimat ajamaan jäsenkunnan asiaa. Eikö niin?

 

Tämä kaikki on nyt mahdollista. Riippuu täysin OAJ:n valtuutettujen avarakatseisuudesta, saadaanko jäsenkunnan vaatima muutos aikaan.

Jäsenet: nyt yhteys omaan valtuutettuun!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta