Olli Luukkainen: Rakennetaan aktiivisesti tulevaisuutta

Suunnistamme uuteen vuoteen tällä kertaa odottavissa, epävarmoissa, osin pelokkaissa mutta myös toiveikkaissa tunnelmissa.

Yhteiskuntaa vuoden riivannut covid-19-pandemia on edelleen keskuudessamme ja tulee olemaan koko alkavan vuoden. Nyt on kuitenkin toiveita saada pandemia hallintaan rokotusten avulla.

Elämää ei onneksi voi siirtää. Se jatkuu myös muuttuvissa oloissa.

Siksi parasta on aktiivisesti elää ja vahvistaa itseään ja ympäristöään myönteisillä asioilla. Se on parasta rokottamista mielen jaksamiseksi, millä on meidän jokaisen hyvinvoinnille hyvin ratkaiseva merkitys. Tässä suhteessa jokainen meistä on itse avaintoimija.

 

Jokaisen tulevaisuus on oma erityisensä. Osaan siitä voimme itse vaikuttaa, osaan emme.

Tulevaisuus ei kuitenkaan synny ensisijaisesti sattumusten vaan omien tekojen kautta. Myös vaikeneminen ja tekemättömyys ovat tekoja. Vain kuuntelemalla, puhumalla ja arvostavasti keskustelemalla ja toimimalla voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Uskomalla ja pyrkimällä hyvään meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus on ja miten omat yhteisömme asennoituvat ja suuntautuvat tulevaisuuteen. Oma toimintamme on esimerkki kasvaville ja kehittyville opintiellä oleville lapsille ja nuorille näiden iästä ja toimintaympäristön epävakaudesta riippumatta.

Koko koulutusala toivoo terveyttä, turvallisuutta ja rauhaa tehdä työtään.

Koulutuksella, kasvatuksella ja tutkimuksella on oma erityinen tulevaisuudenuskoa rakentava tehtävänsä. Meidän jokaisen on tuettava ja vahvistettava uskoa tulevaan, mahdollisuuksien avaruutta ja sen ymmärtämistä, että tulevaisuuteensa voi vaikuttaa. Se on opetus-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimushenkilöstön velvollisuus ja oikeus.

Koko koulutusala toivoo nyt terveyttä, turvallisuutta ja rauhaa tehdä työtään. Rauha on levottomuuden ja väkivallan poissaolon lisäksi muun muassa hyvinvointia, vapautta, kunnioitusta, turvallisuutta, iloa ja hyvää tahtoa.

Toivon, että vuodesta 2021 tulee covid-19-pandemian voittamisen lisäksi arvostavan keskustelun ja yhteisyyden vahvistumisen merkkivuosi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän voi meistä jokainen vaikuttaa.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta