Olli Luukkainen: Pehmeisiin arvoihin sitoutuminen on kova juttu

Edessämme oleva yhteiskunnallinen muutos vaatii sivistystä. Näin todetaan Sitran artikkelissa, jossa pureudutaan sivistyksen eri ulottuvuuksiin. Sivistyksen vahvistaminen nähdään Sitrassa ratkaisuna moniin ihmiskuntaa askarruttaviin huoliin kestävyyskriisistä yhteiskunnan polarisaatioon.

Opettajilla on aina ollut ratkaiseva rooli oman maamme sivistyksen rakentajina. Työn tulokset näkyvät selvimmin kansalaisten tiedoissa ja taidoissa, mutta opettajat ovat tekemisissä myös jonkin paljon arvokkaamman kanssa.

He tekevät työllään tulevaisuuksia yksittäisille oppijoille ja sitä kautta koko Suomelle. Työ luo sivistystä, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opettajat antavat valmiuksia nähdä, mikä on totta ja mihin kukin voi ihmisenä yltää.

 

Julkisuudessa on tänä vuonna käyty keskustelua opettajien agendasta. Tällä viikolla lanseeraamme kampanjan, jolla vastaamme osaltamme tähänkin keskusteluun.

Näytämme opettajat ammatistaan ylpeinä osaajina, jotka ovat sitoutuneita koko maamme hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin arvoihin. Nostamme ääneen heidät, jotka työn parhaiten tuntevat: opettajat ja alan esihenkilöt varhaiskasvatuksesta yliopistoihin.

Nostamme esiin opettajien ylpeydenaiheita ja osaamista.

Kampanjamme viestit ja sisällöt kumpuavat kyselystä, jolla selvitimme OAJ:n jäsenten ajatuksia työstään. Yli vuoden kestävän kampanjan aikana nostamme esiin jäsenten ylpeydenaiheita ja osaamista.

Puhumme myös epäkohdista, kuten työn vaativuudesta ja kuormittavuudesta. Autamme muita oivaltamaan, että opetuksen laadun ja rahoituksen vahvistaminen on kestävin ratkaisu edessämme oleviin viheliäisiin ongelmiin.

 

Samoin kuin sivistys-Suomea rakennetaan yksi oppija kerrallaan, myös opettajuuden arvostusta vahvistetaan yksi viesti kerrallaan. Yli puolet OAJ:läisistä on jäsenkyselymme mukaan valmiita osallistumaan kampanjan viestintään.

Mikä sinun työssäsi tuntuu tärkeimmältä? Millaisiin arvoihin olet työssäsi sitoutunut? Tutustu kampanjaan osoitteessa tehdääntulevaisuuksia.fi ja tuo oma näkökulmasi mukaan keskusteluun.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta