Olli Luukkainen: Valintoja kohti

Edessä oleva kevät on OAJ:ssä valintojen aikaa. Ensin jäsenet valitsevat valtuutetut, sitten valtuutetut valitsevat uuden hallituksen ja uuden puheenjohtajan.

Minulla ei luonnollisestikaan ole mitään muuta osuutta valintoihin kuin että annan ääneni valtuustovaaleissa. Avaan kuitenkin tässä puheenjohtajan tehtävänkuvaa, jotta puheenjohtajavaalissa nousisivat esille tehtävässä onnistumiselle oleellisimmat asiat.

 

OAJ:n puheenjohtajan tehtävä on keskeisesti työmarkkinatehtävä, jossa onnistuminen edellyttää työmarkkinatoiminnan omakohtaista tuntemista ja neuvottelukokemusta.

Kunta-alan sopimuspöytä on Suomen suurin työmarkkinapöytä. Kun siihen mennään neuvottelemaan 425 000 palkansaajan sopimuksista ja 22 miljardin vuosittaisesta palkkasumasta, kyseessä ei ole opettelupaikka.

OAJ on Suomen kuudenneksi suurin ammattijärjestö. Se on Akavan ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon suurin järjestö. Puheenjohtaja on Akavan hallituksen jäsen ja sen varapuheenjohtaja.

OAJ:n puheenjohtaja on ainakin tähän saakka ollut myös sivutoiminen Jukon hallituksen puheenjohtaja. Juko on maamme työmarkkinakentän suurin toimija. Sen sopimusten piirissä on 588 000 palkansaajaa.

Oleellista on kyky kuunnella kaikkia jäsenryhmiä ja rakentaa ennemmin kuin repiä.

Koulutuspolitiikka on OAJ:lle hyvin tärkeää. Se on vaikuttamistoimintaa, jossa verkostot ja uskottavuus ovat onnistumisen ehto. Keskustelukumppaneina ovat ministerit, kansanedustajat ja opetushallinnon johtavat virkamiehet.

Puheenjohtajan on tärkeää herättää luottamusta mahdollisimman laajassa joukossa jäsenkuntaa, neuvotteluosapuolia ja päättäjiä. Luottamus syntyy vain tekojen ja realististen sekä todellisuuspohjaisten puheiden ja kannanottojen kautta.

Onkin tärkeää, että valtuutetut perehtyvät vahvasti puheenjohtajaehdokkaiden aiempaan toimintaan ja toimintatapaan. Oleellista on, että aiempi työura ja järjestötoiminta osoittavat halun ja kyvyn kuunnella kaikkia jäsenryhmiä ja osapuolia sekä rakentaa ennemmin kuin repiä.

Toivotaan, että pestiä hakemaan ilmoittautuu paljon ehdokkaita.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta