Olli Luukkainen: On kiitoksen aika

Puheenjohtaja 12.6.2018

Lukuvuosi on jälleen kerran päätöksessään. Varsinainen koulu- ja oppilaitostyö on päättynyt tai päättymässä, mutta esimiehet pakertavat vielä sekä päättyneen lukuvuoden paketoimisen että tulevan vuoden suunnittelun kimpussa. Voimia tälle joukolle vielä tärkeisiin ponnistuksiinne.

Kovin moni koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan uurastaja tuntee olevansa väsymyksen, jopa uupumuksen näännyttämä. Se ei tietenkään ole hyvä. Vaikka kaikkensa antaminen esimerkiksi liikuntasuorituksen yhteydessä tuo mielihyvää, ei jatkuva tai usein toistuva uupumustila ole hyväksi kenellekään.

Tilanteen muuttamiseksi on jo ensi lukuvuonna päästävä konkreettisiin toimenpiteisiin.

 

Nyt on kuitenkin aika muistella kaikkea sitä hyvää, mitä lukuvuoden aikana on saavutettu. Likipitäen 62 000 lasta on oppinut lukemaan, mikä avaa heille ja heidän kehitykselleen aivan uuden maailman. Kaikkiaan peruskoulussa pakersi yli puoli miljoonaa suomalaista.

Yli 70 000 suomalaista on valmistunut ammatillisesta koulutuksesta ja 27 000 suorittanut ylioppilastutkinnon suuntautuen seuraavaksi jatko-opintoihin.

Ammattikorkeakouluissa opiskeli lähes 130 000 ja yliopistoissa 153 000 opiskelijaa.

Aikuiskoulutuspäivien määrä on vähentynyt 2000-luvun alusta lähtien. Paha juttu. Silti aikuiskoulutuspäiviä oli keskimäärin 8,3 aikuista eli 18–64-vuotiasta kohti.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä 12 viime kuukauden aikana oli 1,28 miljoonaa.

Tuon kaiken lisäksi vapaa sivistystyö tavoitti yli puoli miljoonaa innokasta kansalaista ja taiteen perusopetukseen osallistui 86 000 lasta tai nuorta.

Eipä unohdeta myöskään kaikkein nuorimpia. Esiopetuksessa oli 60 000 lasta, ja esiopetusta edeltävään varhaiskasvatukseen osallistui 244 000 pienokaista.

Valtavia lukuja. Ja tutkimukseen tehtyjen tuntien määrää ei kukaan pysty tarkkaan edes laskemaan.

Teidän ansiostanne moni on saanut hyvän alun elämälleen.

On siis suuri syy kiittää teitä kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan ammattilaisia ratkaisevasta panoksestanne koko Suomen ja suomalaisten nykyisyyden ja ennen kaikkea tulevaisuuden hyväksi. Itse asiassa teistä monen työ kantaa paljon pientä pohjoista kotimaatamme laajemmalle.

Teidän ansiostanne moni on saanut hyvän alun elämälleen. Moni on löytänyt omat vahvuutensa ja kiinnostuksensa kohteen, myös itseään kiinnostavan harrastuksen.

Kun katsotaan nuorimpia nyt oppia saavia, kantavat teidän työnne, sitoutuneisuutenne, osaamisenne ja jaksamisenne tulokset yli vuoden 2100, osalla yli sadan vuoden päähän.

Huikea näkymä.

Olkaa siis iloisia ja tyytyväisiä panokseenne. Ottakaa latautumisenne pohjaksi mielen ja kielen päälle reilu itsetuntoinen tunnustus: ”Olen tehnyt merkityksellistä, arvostettavaa, arvokasta, hyvää ja tuloksellista työtä. Olen leponi ansainnut urakkani jälkeen.”

Niin olet!

Olet ansainnut myös ympäristön ja yhteiskunnan ponnekkaan kiitoksen. Tuohon kiittämiseen jokaisella meillä on mahdollisuus.

Nauti lomasta!

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta