Olli Luukkainen: Näin työehdoistasi neuvotellaan

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan palkansaajia koskevat työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla 31.3. Jos sopimusta ei synny, siirrytään sopimuksettomaan tilaan.

Sopimuksettoman tilan aikana palvelussuhteen ehdot pysyvät ennallaan ja palkanmaksu jatkuu. Työrauhavelvoite kuitenkin päättyy. Työtaistelutoimille, kuten lakoille tai ulosmarsseille ei ole estettä.

 

Sopimustavoitteita on valmisteltu OAJ:n ja Jukon toimielimissä keväästä asti. OAJ on tehnyt laajan aluetilaisuuksien sarjan, jossa jokainen rivijäsenkin on voinut kertoa näkemyksiään neuvottelutavoitteiksi. Samalla olemme kysyneet toiveista OAJ:n kehittämiseksi järjestönä.

Rahasta puhutaan vasta neuvottelukierroksen viime hetkillä.

Joulukuussa OAJ:n ja Jukon hallitukset hyväksyvät neuvottelutavoitteensa. Kaikkia tavoitteita ei kuitenkaan julkisteta heti eikä niitä viedä kerralla sopimusneuvottelupöytiin – tilannetta luetaan taktisesti.

Rahasta puhutaan neuvottelukierroksen viime hetkillä, yleensä vasta viimeisellä viikolla. Sitä ennen pyritään ratkaisuun tekstikysymyksistä, eli kunkin jäsenryhmän erityiskysymyksistä, perustettavista työryhmistä ja sopimuskauden pituudesta.

 

Neuvottelupöytään tuovat lisävaikeutta kiky-sopimuksen 24 lisätyötuntia ja tavoite varhaiskasvatuksen opettajien siirtämisestä kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta opetusalan sopimukseen. Tällä hetkellä neuvotteluosapuolilla ei ole yhteisiä näkemyksiä kummastakaan.

OAJ ja Juko haluavat myös palkkaohjelman. Jokaisella ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella alkupalkan pitää olla vähintään 3 000 euroa kuukaudessa. Tähän pääsemiseksi on luotava aikataulutettu ohjelma. Samalla on nostettava vaativaa asiantuntijatyötä tekevien ja esimiesasemassa olevien alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkkoja tuntuvasti.

Tavoitteilla on hintansa. Esimerkiksi opetusvelvollisuuden enimmäismäärän alentaminen 23 opv-tuntiin kuntien peruskouluissa kaikille opettajille maksaa opetusalan sopimuskorotuksista prosentin verran.

Kyse on valinnoista. Painotukset vaativat aina jäsenkunnan sisäistä solidaarisuutta, muutoin mikään ei muutu.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

 

Lue samasta aiheesta