Olli Luukkainen: Järjestötyö on orkesterimusisointia

Puheenjohtaja 14.5.2018

Ihmiset perustavat järjestöjä voidakseen edistää yhteisiä asioita. Toinen merkittävä syy järjestöille on yhdessä harrastaminen.

Järjestötyö on antoisaa ja tuo elämään mielekästä sisältöä ja uusia kohtaamisia, mutta se vie myös aikaa. Osallistuja joutuukin aina punnitsemaan panostamansa ajan ja energian suhdetta siihen, mitä hän järjestötoiminnasta saa.

 

Yleinen ilmiö nyky-yhteiskunnassa näyttää olevan, että järjestötoimintaan sitoutuvien määrä vähenee. Toisaalta tärkeiksi koettujen asioiden puolesta ollaan valmiita lähtemään spontaaneihinkin mielenilmaisuihin. Tavoitteiden ajamisen muodot ovat muutoksessa.

Järjestön tavoitteiden monimuotoistuessa ja järjestön koon kasvaessa on luonnollista, että myös moniäänisyys lisääntyy. Samalla laajenee keskenään ristikkäisten mielipiteiden kirjo. Tällainen on tavallista myös ammattijärjestöissä.

Tavallinen ja oikea tapa yhteisen näkemyksen muodostamiseen on avoin ja rehellinen sekä kaikkia mielipiteitä kuunteleva vuoropuhelu. Sama periaate tuottaa parhaiten ratkaisuja myös neuvottelutoiminnassa.

Järjestötyö onkin kuin orkesterimusisointia, jossa lopputulemana soitetaan samaa kappaletta harmonisesti yhdessä. Joskus esitykseen sisältyy sooloja, joskus siinä on voimakasta ja toisinaan taas hiljaista sointia.

 

OAJ:n vahvuus on, että likipitäen kaikki opettajat ja alamme esimiestehtävissä olevat kuuluvat samaan järjestöön. Se tuo neuvotteluvoimaa, josta hyötyy koko jäsenkenttä.

Toisaalta monimuotoinen jäsenten joukko tarkoittaa, että kaikki eivät välttämättä näe asioiden kehittämistä ja tavoitteita samalla tavalla eivätkä pidä samoja tavoitteita tärkeinä. Juuri siksi tarvitaan vuoropuhelua.

Vuoropuhelu edellyttää keskustelua kasvotusten. Se edellyttää yhteisen faktapohjan rakentamista ja totuudessa pysymistä.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää avointa, oikeudenmukaista ja rehellistä keskustelua järjestön sisällä.

Varsinkin sosiaalinen media näyttää tuovan mukaan uuden ulottuvuuden, joskus myös tarkoituksellisen väärän informaation levittämisen. Sellainen ei edistä yhteisten tavoitteiden saavuttamista vaan päinvastoin luo turhaa epäluuloa tai epävarmuutta.

Järjestössä, jonka jäsenkunta on monimuotoinen, ollaan väistämättä tilanteessa, että tärkeitä tavoitteita täytyy jaksottaa aikajanalle. Tämä on tärkeää etenkin ammattijärjestöjen toiminnassa, koska yleensä valtaosa tavoitteista tarkoittaa kustannuksia joko työnantajalle tai yhteiskunnalle. Rahaa on aina rajallisesti.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää avointa, oikeudenmukaista ja rehellistä keskustelua järjestön sisällä. Tällä tiivistetään luottamusta yhteiseen, kaikkien ryhmien asioiden ajamiseen. Luottamus on järjestötoiminnan ydin.

 

OAJ on juuri saanut uuden valtuuston. On hienoa, että niin moni asettui ehdolle valtuutetun merkittävään tehtävään.

Aivan oikein ja ymmärrettävästi monen ehdokkuuden takana on oman taustaryhmän asioiden ajaminen. Suuressa järjestössä on kuitenkin tarpeen kuunnella myös muiden mielipiteitä ja muodostaa moniäänisyydestä kokonaiskuva. Järjestöpäättäjä on aina koko järjestön päättäjä, ei vain yhden ryhmän tai yhden mielipiteen edustaja.

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Kirjoitus on ote puheenjohtajan avajaispuheesta OAJ:n valtuustossa 16.5.2018.
Koko puhe: facebook.com/oajry