Olli Luukkainen: Iloa, luottamusta ja rohkeutta uuden rakentamiseen

Opettajan ja tutkijan ammatit ovat siinä mielessä erityisiä, että niiden päätehtävänä on luoda tulevaisuutta. Tulevaisuuden rakentaminen on sisäänrakennettuna työhön.

Tutkija tekee tulevaisuutta avaamalla ja selittämällä ilmiöitä. Tutkimisessa on aina läsnä uuden löytäminen ja sen pohjalta uuden luominen.

Opettaja tekee tulevaisuutta auttamalla oppijaa löytämään uutta tietoa ja omaksumaan uusia taitoja. Itsetuntemus, itseluottamus, omien vahvuuksien löytäminen ja utelias uuden etsiminen ovat kaiken oppimisen ja siksi myös opettamisen ytimessä.

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan esihenkilöt ovat uuden etsimisessä, uudistamisessa ja uudistumisessa sekä mahdollistajia että tulenkantajia. Lisäksi he luovat itse uutta.

 

Uuteen kurkottaminen edellyttää rohkeutta. Tarvitaan rohkeutta ajatella, että maailma ei vielä ole parhaimmillaan. Sitä voi kehittää vieläkin paremmaksi. Se onnistuu, kun mieli on rohkea ja avarakatseinen ja toimintatapa yhteisöllinen, toinen toistaan tukeva.

Muutosta vastustavat luovat usein ympärilleen epäluuloa ja epävarmuutta. He pelkäävät menettävänsä etujaan tai asemaansa. Lopulta hiljainen enemmistö ratkaisee, voittaako epäluulo vai rohkeus.

Voittajia ovat rohkeat.

Kasvatuksen ja opetuksen tehtävä on kannustaa, rohkaista ja opastaa tulevaisuuteen ja muutokseen.

Paras muutos syntyy, kun sitä itse aktiivisesti rakentaa. Edessä on onnistumisia ja epäonnistumisia, niin kuin elämässä aina. Voittajia ovat rohkeat. He saavuttavat aina enemmän kuin ne, jotka pitävät kynsin hampain kiinni vanhasta.

Tulevaisuus on aina erilainen kuin nykyisyys, siksi sitä kannattaa rakentaa ilolla, luottamuksella ja rohkeudella. Opettajat ja heidän esihenkilönsä osaavat tämän, työtapoja ja yhteisöllisyyttä myöten. Esimerkki voittaa puheen.

Jokainen meistä voi olla sytyttäjä, rohkaisija ja luottamuksen rakentaja. Mikäs sen hienompaa!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta