Olli Luukkainen: Ilman opettajia Suomi pysähtyy

Tunnelmat ovat uuden vuoden alkaessa epävarmat. Koronapandemia voimistuu entisestään ja huolettaa meitä kaikkia. Onneksi rokotekattavuus vahvistuu hyvää vauhtia.

Kaikkien meidän yhteinen tavoite on pitää päiväkodit, koulut ja oppilaitokset auki ja opetus ja kasvatus lähitoimintana. Pitää kuitenkin toimia terveyden ja turvallisuuden ehdoilla.

Tämän varmistamiseksi jokaisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän pitää tehdä kaikki tehtävissä oleva.

Henkilöstö täytyy ottaa oikeasti mukaan toiminnan suunnitteluun. OAJ aktivoi kaikki työsuojeluvaltuutetut ja paikallisyhdistykset katsomaan tarvittavat toimet yhdessä työnantajan kanssa.

Työturvallisuuslaki on voimassa pandemian aikanakin, ja nyt sitä erityisesti tarvitaan.

Työturvallisuuslaki on voimassa pandemian aikanakin.

Vuoden alkaessa on käyty vellovaa keskustelua siitä, voiko lukukauden aloittaa turvallisesti lähiopiskeluna. OAJ on koko keskustelun ajan pitänyt kaikkein tärkeimpänä terveystilanteen turvaamista niin, että kaikki eivät sairastuisi yhtä aikaa. Jos näin kävisi, uhkana olisi henkilöstöpula.

Opettajat eivät voi olla töissä, jos heidän pitää hoitaa kotona itseään tai sairasta lastaan. Varhaiskasvatuksessa henkilöstöä ei ole tälläkään hetkellä tarpeeksi.

 

Pandemia onkin nostanut hyvin esille koulutuksen, varhaiskasvatuksen, tutkimuksen ja kaikkien opettajien ja heidän esihenkilöidensä työn merkityksellisyyden. Ilman tätä huippuammattilaisten sitoutunutta ja osaavaa työtä Suomi pysähtyisi.

Valitettavan harva näyttää ymmärtävän opettajan työn erityisluonteen. Se on sekä fyysisesti että henkisesti lähellä olemista, kuuntelemista, tukemista, lohduttamista sekä toivon ja tulevaisuudenuskon rakentamista.

Työn intensiivisyys on ammattien joukossa omaa luokkaansa ja se on sitä tauotta. Tätä meidän kaikkien on tuotava vahvasti julkiseen keskusteluun.

 

Terveys ja turvallisuus edellä nyt kuitenkin parempaa tulevaisuutta tekemään. Voimia, jaksamista, toinen toistemme tukea ja terveyttä alkaneeseen vuoteen!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta