Olli Luukkainen: Murrosvuodesta suunta parempaan

Puheenjohtaja 11.12.2017

Takana on monin tavoin antoisa mutta myös raskas työvuosi niin koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kuin järjestötoiminnankin alueilla.

Koko jäsenkuntamme tekee työtä paremman tulevaisuuden hyväksi. Sitä tehdään sitoutuneesti, oppijalähtöisesti sekä korkealla etiikalla. OAJ:n jäsenkunta on tehnyt kuluvan vuoden aikana noin 150 miljoonaa tuntia työtä asiakaslähtöisesti, jokaisen oppijan parhaaseen pyrkien. Mikään muu ammattiryhmä ei taatusti ole tehnyt tuollaista työmäärää Suomen ja suomalaisten hyväksi, osin myös kansainvälisesti.

Koulutusleikkaukset ovat toivottavasti taakse jäänyttä elämää. Kuluvan vuoden aikana saivat jotkut osat koulutuksesta, kasvatuksesta ja tutkimuksesta jo hieman lisäpanostuksiakin. Sinä suunnassa on edettävä, ja seuraavien eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen on tehtävä hallitusohjelmassaan konkreettinen koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen tukipakettipäätös.

Yleinen taloustilanteen kehitys on kääntynyt parempaan. Vaikutukset näkyvät Suomessakin viennin vahvistumisena ja kotimaisen kulutuksen lisääntymisenä. Talouskehitys on aivan oikein heijastunut yksityisen sektorin virka- ja työehtosopimusratkaisuihin. Ensi vuoden aikana samaan on päästävä myös julkisella alalla.

Yksi ikävimmistä lausahduksista, joihin me järjestön toimijat törmäämme, on ”Miksi OAJ ei tee mitään?” Vastaavaa kysymystä esitetään myös muissa ammattijärjestöissä.

Kysymys sinällään on ymmärrettävä, kun palkankorotuksia ei ole tullut, resursseja on leikattu ja joiltakin on jopa työpaikka mennyt alta. Lisäksi järjestömme tekemästä työstä suuri osa tapahtuu poissa julkisuudesta. Suuri osa siitä on erittäin laajaa ja aikaa vaativaa verkostotyötä.

Silti tuo kysymys tuntuu varsin epäreilulta.

On mahdotonta laskea niitä työtunteja, joita OAJ:n ja JUKOn luottamushenkilöt ovat tehneet jäsenkuntamme eteen. Tuhansien paikallisten ja alueellisten toimijoiden työpanos kollegoiden hyväksi jää aina liian vähälle kiitokselle. Haluankin kiittää teitä kaikkia luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, paikallis- ja alueyhdistysaktiiveja ja muita toimijoita mittaamattoman merkityksellisestä työstänne. Lisäksi toivon, että joulun hyvä tahto saisi liikkeelle aallon siihen, että jäsenemme teitä tuosta työstänne kiittävät.

OAJ:n toimiston henkilökunta on tehnyt kuluneen vuoden aikana noin 180 000 tuntia työtä jäsenkunnan eteen. Määrä on huikea, mutta lisäksi on tärkeää muistaa työn vaativuus. Ne erittäin vaativat tehtävät, joiden parissa toimihenkilöt työskentelevät, edellyttävät vahvaa asiantuntijuutta, sinnikkyyttä ja luovuutta. Kiitos siis henkilöstöllemme vaikeissa olosuhteissa onnistuneesti tehdystä sitoutuneesta työstä.

Uskon, että kulunut vuosi jää historiaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen murrosvuotena, josta on lähdetty parempaan kehityssuuntaan. Tehdään koko toimialamme yhteisin ponnisteluin yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tinkimätöntä työtä tämän kehityssuunnan vahvistamiseksi vuonna 2018.

Rauhallista, levollista ja voimaannuttavaa joulun ja vuodenvaihteen aikaa kaikille jäsenillemme, luottamushenkilöillemme, toimihenkilöillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Olli Luukkainen
olli.luukkainen@oaj.fi
Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta