Katarina Murto: Vaikuttaminen on olennainen osa edunvalvontaa

Olen saanut kysymyksiä siitä, miksi ja miten OAJ tekee vaikuttamistyötä ja miten se hyödyttää jäseniämme.

Edunvalvontajärjestönä tehtävämme on vaikuttaa muun muassa koulutuspolitiikkaa, työmarkkinapolitiikkaa sekä työelämää koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Tavoite on, että päättäjien ratkaisut hyödyttävät mahdollisimman hyvin koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla työskenteleviä.

Tapaamme laajasti poliittisia päätöksentekijöitä, virkahenkilöitä ja sidosryhmiä sekä osallistumme julkiseen keskusteluun. Esitämme ratkaisuja ja niiden perusteluja. Avaamme myös tehtyjen päätösten vaikutuksia.

 

Jäsentemme kannalta ensi kevään eduskuntavaalit sekä tuleva hallitusohjelma ovat erityisen merkittävät.

Millä painoarvolla koulutuspolitiikka, eli jäsentemme työarkea ohjaavat rahoitus ja lainsäädäntö, nousee esiin vaalikeskusteluissa. Ja mitä esimerkiksi koulutuspolitiikkaan, sosiaaliturvaan, eläkepolitiikkaan ja työelämään liittyviä asioita kirjataan uuteen hallitusohjelmaan.

OAJ:n strategiassa todetaan, että Suomen tulee olla maailman paras paikka opettaa, oppia ja tutkia. Tämä ei ole mahdollista, ellei jäsenistömme tärkeälle työlle ole riittäviä resursseja ja rahoitusta.

Tavoite ei toteudu, ellei työn tekemistä ja koko koulutuksen järjestämistä ohjata toimivalla lainsäädännöllä. Lain on turvattava niin opettajien, rehtoreiden, päiväkodinjohtajien kuin oppijoiden oikeudet ja asema.

Koulutuksen rahoitukseen sekä lainsäädäntöön vaikuttaminen edellyttää jatkuvaa työtä.

OAJ toimii opettajien ja koko opetusalan vahvana äänenä.

Koulutus on jatkuvassa muutoksessa. On tärkeää, että muutosta tehdään hallitusti ja kehittämistyössä kuullaan alan parhaita asiantuntijoita. Näitä ovat kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen ammattilaiset eli OAJ:n jäsenet.

Suurissa muutoksissa opettajien ääni ei kuulu, ellei sillä ole voimakasta viestinviejää. Tämä on OAJ:n vaikuttamistyön tarkoitus – toimia opettajien ja koko opetusalan vahvana äänenä.

Toimimalla yhdessä pystymme vaikuttamaan päätöksentekoon niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Tee siis työsi näkyväksi ja voit vaikuttaa!

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

katarina.murto@oaj.fi

Twitterissä @KatarinaMurto