Opetusalan kuulumisia koko maan mitalta – Katarina Murron aluekiertue kattoi 17 alueyhdistystä

OAJ on suuri järjestö, jonka tärkeintä työtä tehdään paikallisin voimin eri puolilla Suomea. Puheenjohtaja Katarina Murto näki aluekiertueellaan, kuinka merkittävä asia koulutus on alueiden elinvoimalle.

Oppimisen tuki, alueiden eriytyminen ja opettajien jaksaminen resurssipulassa.

Isoista suomalaisen koulutuksen ja kasvatuksen kysymyksistä nämä teemat nousivat suurimmiksi, kun OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto teki ensimmäisen laajan aluekierroksensa.

Koulutuksella tulevaisuudenkestävä Suomi -kiertue alkoi marraskuussa 2022 ja kesti puoli vuotta. Sinä aikana Murto kiersi kaikki OAJ:n 17 alueyhdistystä.

– Kuntien välinen segregaatio lisääntyy. Monien kuntien talous on koetuksella, eivätkä uuden hallituksen aikeet leikata kuntien valtionosuuksia tuo siihen helpotusta. Eriytyminen herättää huolta monella tasolla, Murto sanoo.

Hänen mukaansa yhteiskunnan polarisoitumisen ehkäisemisessä opettajien rooli on äärimmäisen tärkeä.

– Siksi on varmistettava, että koko Suomessa opettajille taataan kunnolliset olosuhteet ja riittävät resurssit tehdä työtään.


Murto aloitti
OAJ:n puheenjohtajana vuosi sitten toukokuussa. Alusta saakka hänelle oli selvää, että hän haluaa kiertää Suomen ja tavata johtamansa järjestön jäseniä kasvokkain

– Pidin sitä välttämättömänä, että tuoreena puheenjohtajana teen mahdollisimman pian laajan Suomen kierroksen. Halusin tavata jäsenistöä ja oppia heiltä opettajien ja esihenkilöiden arjen ajankohtaisista kysymyksistä.

Jokaisella kiertueen pysähdyksellä järjestettiin tapahtumakokonaisuus, johon kuului koulu-, oppilaitos- tai päiväkotivierailu, paikallisten päättäjien ja sidosryhmien tapaaminen sekä jäsenilta.

Yhteensä jäseniltoihin osallistui yli 1 300 oaj:läistä.

– Tapasin valtavasti uusia kasvoja. Keskustelut ja jäseniltä saamani suora palaute olivat niin tärkeitä, että jäsenten tapaamisiin on pystyttävä ottamaan aikaa jatkossakin.

Murron mukaan keskustelut jäsenten kanssa antavat tietoa ja konkretiaa alan kipupisteistä mutta myös hyvistä ja toimivista asioista.

Jokaisessa jäsenillassa hän esitti kaksi kysymystä työn arvostuksesta ja edunvalvonnasta. Vastauksia on jo hyödynnetty järjestön edunvalvontatyössä.

– Jokaisen jäsenen viestillä on merkitys.

 

Tilaisuuksissa ja keskusteluissa Murto pääsi paneutumaan koko Suomen opettajien työsarkaan. Mitkä olivat suurimmat yllätykset?

– Jokaiselta alueelta ja koulutusasteelta nousi esiin lukuisia tärkeitä ja uusia asioita. Silti sanoisin niin päin, että suurten yllätysten sijaan saimme paljon vahvistusta sille, että järjestössä on hyvä tilannekuva koulutusjärjestelmän tilasta ja haasteita.

Järjestön tietojen ja kantojen ajantasaisuutta alleviivasivat esimerkiksi joidenkin aluetilaisuuksien yhteydessä järjestetyt eduskuntavaalitilaisuudet. Niissä Murto sanoo huomanneensa, että OAJ:n vaalitavoitteet oli suunnattu opettajien työn oikeisiin kipukohtiin.

– Ne opettajien viestit, joita OAJ jatkuvasti saa, nousivat kiertueellakin konkreettisiksi puheenaiheiksi.

 

Kierroksella tapaamiaan opettajia Katarina Murto kuvaa osaaviksi ja työstään ylpeiksi ammattilaisiksi.

– Kohtasin sitoutuneita opettajia mutta myös resurssipulassa uupuneita. Joidenkin tilanteet olivat koskettaviakin.

OAJ:n tilaisuudet saivat huomiota monissa paikallisissa medioissa ja myös kuntapäättäjien ja kuntien viranhaltijoiden keskuudessa. Päättäjätapaamisiin osallistui usein kova kattaus kunnanvaltuutettuja, valtuustojen ja valtuustoryhmien puheenjohtajia sekä kuntien johtoa.

Murto näki ja kuuli, kuinka elintärkeänä koulutuksen merkitystä eri alueilla pidetään.

– Ammatillinen koulutus luo alueilla ihan keskeistä elinvoimaa. Koulut ja päiväkodit ratkaisevat, voiko alueelle jäädä ja perustaa perheen, tiivistää OAJ:n erityisasiantuntija Katri Korolainen, joka kiersi koko kiertueen Murron mukana.

Kiertueen jäseniltojen osallistujilta pyydettiin palautetta kahdella kysymyksellä: mikä on parasta työssäsi ja mikä edunvalvontaseikka kaipaisi eniten korjaamista.

 

Monet opetustoimen päättäjät ja johtajat halusivat tavata OAJ:n uuden puheenjohtajan.

Esimerkiksi Vantaalla järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui kaupunginjohtaja Ritva Viljasen lisäksi muitakin keskeisiä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päättäjiä.

Vantaan lounastilaisuudessa paikalla oli lähes 30 henkeä, joista osalle tuli ruokailussa kiire, kun keskustelu oli niin vilkasta, kerrotaan OAJ Pääkaupunkiseudun verkkosivuilla.

Kiertueen jokaisella paikkakunnalla teemana oli tietty koulutusaste. Vantaalla se oli varhaiskasvatus.

– Kaupungissa on valtava pula kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista ja erityisopettajista. Lähes puolet opettajista työskentelee ei-kelpoisena. Oli tosi tärkeää, että päättäjät saatiin puhumaan asiasta samaan pöytään OAJ:n kanssa, kertoo Vantaan varhaiskasvatuksen opettajien puheenjohtaja Salla Sutinen.

Paikallisten aktiivien luomat keskusteluyhteydet alueensa sidosryhmiin ovat OAJ:lle keskeistä vaikuttamis- eli lobbaustyötä. Paikallisilta opettajilta tietoa kulkeutuu paitsi päättäjille, myös järjestön päätöksentekoon ja toimistoon.

 

Vantaan kiertuetapahtuma järjestettiin helmikuun alussa. Myöhemmin keväällä Vantaalla kohdistettiin paikallista palkankorotuserää vahvasti varhaiskasvatuksen henkilöstöön. Varhaiskasvatuksen opettajan palkka nousi yli 300 eurolla kuussa elokuun alusta lähtien.

Oliko tämä kiertuetapahtuman keskustelujen hedelmä?

– Vakan henkilöstöpula on niin tuttu asia Vantaalla, etten nyt sanoisi, että kaupungin johto havahtui asiaan pelkästään tilaisuudessamme. Olemme yhdistyksenä tehneet palkankorotusten eteen vuosia vaikuttamistyötä, mutta varmasti he saivat tuolloinkin vahvistusta tiedoilleen, Sutinen sanoo.

Päättäjätilaisuuden vetovoimaa lisäsi mahdollisuus tutustua OAJ:n uuteen puheenjohtajaan.

– Ja ehkäpä sama koski Vantaan jäseniltaakin. Uuden puheenjohtajan tapaaminen kiinnosti jäsenistöämme, sanoo OAJ Pääkaupunkiseudun alueasiantuntija Antti Piiroinen.

Miksi ihmiset käyttävät vapaa-aikaansa työhön liittyviin tilaisuuksiin?

Piiroisen mukaan alueyhdistyksen tilaisuuksissa halutaan varmistaa, että rivijäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa tapahtumien sisältöihin ja päästä niissä halutessaan ääneen.

– Kuunnellaan jäseniä siinä, mitä toivotaan, ja jätetään pois sellaista, joka ei herätä kiinnostusta. Puheenjohtajan kiertueen jäsenillasta on sanottava, että keskustelu oli todella vilkasta ja jopa hyvällä tavalla kiivasta.


Kiertueen
pysäkkeinä oli Turun ja Joensuun kaltaisia keskuskaupunkeja mutta myös sellaisia pienempiä paikkakuntia kuin Liperi, Lohja ja Kokkola.

Pohjois-Pohjanmaan tilaisuus päätettiin järjestää Oulun sijaan reilun 10 000 asukkaan Nivalassa, jossa teemana oli ammatillinen koulutus.

Kun ammatillisesta koulutuksesta kirjoitetaan alueen mediassa, haastattelut tulevat aina Oulusta, sanoo OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueasiantuntija Ville Tertsunen.

– Meillä on sellaista pohdintaa, että vaikka Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu on alueemme iso ammatillinen kouluttaja, sillä ei välttämättä ole kunnon näkyvyyttä edes tällä alueella, Tertsunen sanoo.

Tertsusen mukaan Jedu on alueelleen keskeinen elinvoiman ja yritystoiminnan mahdollistaja.

– Se on alueen yrityksille puhdas välttämättömyys.

Jedulla on toimipaikat seitsemässä kunnassa. Oppilaitoksen merkityksen kunnille huomaa siitä, kuinka kunnat haluavat pitää oppilaitoksen tiukasti omissa hyppysissään. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus koostuu pääosin omistajakuntien kaupungin- ja kunnanjohtajista.

Alueyhdistys ylläpitää dialogia opettajien, päättäjien ja koulutuksen järjestäjien välillä.

 

Myös Nivalan aluetilaisuudessa koolla olivat ne keskeiset voimat, joiden intressinä on toimivan koulutuksen ja opetuksen järjestäminen.

– OAJ:n alueellisella toiminnalla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli. Alueyhdistys ylläpitää dialogia opettajien, päättäjien ja koulutuksen järjestäjien välillä, mikä on sekä jäsenistön että yhteiskunnan palvelemista, sanoo OAJ Pohjois-Pohjanmaan puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö.

Kiertuetapahtumassa saatiin Sirviön mukaan aikaan ansiokas keskustelu.

– Se oli lämmintä ja aitoa kohtaamista ja keskustelua koulutuksen järjestäjän ja OAJ:n jäsenten kesken. Suurin kiitos järjestelyistä kuuluu Jedun ja Nivalan paikallisyhdistyksille ja oppilaitoksen väelle.


Katarina Murron
mukaan kierros oli intensiivinen ja päivät, joissa hän toimi tapahtumien keskipisteessä, venyivät pitkiksi.

Yhdestä tapahtumasta hän palasi kolmella eri junalla läpi yön, kun aamulla edessä oli samanaikaisiin työmarkkinaneuvotteluihin liittyvä kokous.

– Pakko myöntää, että välillä väsytti. Mutta tilaisuudet olivat niin arvokkaita, että niitä en jättäisi mistään hinnasta pois. Kiertueen lopussa tuli fiilis, että tässäkö tämä jo oli.