Katarina Murto: Koulutuslupauksista pidettävä kiinni

Eduskuntavaalien tasaisen loppukamppailun jälkeen siirrymme politiikan seuraavaan kiinnostavaan vaiheeseen, hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Koulutukselle lähtöasetelma näyttää hyvältä: tiukasta taloustilanteesta huolimatta lähes kaikki puolueet ovat ennen vaaleja luvanneet useaan otteeseen, ettei koulutuksesta leikata. Seuraavaksi on lupauksien lunastamisen aika.

Ydinkysymyksiä ovat perusrahoituksen nostaminen ja täsmälliset tavoitekirjaukset.

Kaikki kolme suurinta puoluetta ovat sanoneet vahvistavansa peruskoulua ja oppimisen tukea. Tki-rahoituksesta on pohjalla parlamentaarinen sopu puolueiden kesken. Varhaiskasvatukseen halutaan panostaa, ja esimerkiksi vapaan sivistystyön arvo tunnistetaan useiden muiden tavoitteiden ohella.

Hallitusohjelmassa on vuorossa puheiden siirtäminen konkretiaan eli hallitusohjelmakirjauksiksi, lainsäädäntöhankkeiksi ja euroiksi. OAJ jatkaa vaikuttamistyötä tavoitteidensa saamiseksi hallitusohjelmaan.

Perusrahoituksen nostaminen kaikilla koulutusasteilla sekä koulutuskysymysten riittävän täsmälliset tavoitteiden kirjaukset ovat ydinkysymyksiä Suomen menestymisen ja kilpailukyvyn, oppimis- ja koulutustason noston sekä opettajien työrauhan ja jaksamisen kannalta.

Kauniit lauseet ja löyhät kirjaukset eivät riitä. Esimerkiksi korkeakoulujen uudet aloituspaikat on resursoitava, ammatillisen toisen asteen lähiopetusta lisättävä ja oppimisen tuki uudistettava aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti.

 

OAJ on tehnyt vaalivaikuttamisessaan tiivistä yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Jatkamme aktiivista vaikuttamista, jotta tavoitteemme löytyvät tulevasta hallitusohjelmasta.

Tarvitsemme koko kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan mukaan tekemään työtä tavoitteidemme hyväksi. Edelleen kannattaa kirjoittaa esimerkiksi yleisönosastoille, jakaa somepostauksiamme ja olla yhteydessä tuttuihin kansanedustajiin.

Ratkaisut tulevaisuudenkestävän Suomen hyväksi sinetöidään tulevina viikkoina.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

katarina.murto@oaj.fi // Twitterissä @KatarinaMurto