Katarina Murto: Ihanaa ja palauttavaa kesää!

Tätä kirjoittaessa hallitusohjelmaan vaikuttaminen on yhä vahvasti käynnissä. Tuleva hallitusohjelma ratkaisee paljon, mihin suuntaan koulutusta ja työelämää uudistetaan ja muutetaan.

OAJ:lle ydinkysymys on koulutuksen perusrahoituksen vahvistaminen ja koko koulutusketjusta huolehtiminen. Oppimis- ja koulutustason laskusuunta on saatava kääntymään, eikä se onnistu ilman riittäviä resursseja.

Suomi tarvitsee osaajia, ja sen osaamisen mahdollistavat koulutetut ja osaavat opettajat sekä opetus- ja tutkimusalan ammattilaiset ja esihenkilöt. Ilman opettajia työmarkkinoilla ei ole osaajia.

Ilman opettajia työmarkkinoilla ei ole osaajia.


Opettajan työn
arvostuksesta ja alan houkuttelevuudesta on pidettävä huolta. Työmäärän lisääntyminen ja resurssivajeet haastavat työssä jaksamista. Niiden ratkaiseminen edellyttää panostuksia nyt erityisesti koulutuspolitiikkaan.

Odotan tulevalta hallitukselta määrätietoisia ja viisaita ratkaisuja koulutukseen ja hyvään työelämään sekä ymmärrystä sopimusyhteiskuntaa sekä työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää kohtaan.

Käymme rakentavaa ja avointa vuoropuhelua kaikkien puolueiden ja poliittisten päättäjien kanssa. Toimintamme lähtökohtana on aina jäsentemme etu.

 

Talven aikana sain aluekiertueella kohdata yli 1 300 jäsentämme. Keskustelut olivat erittäin antoisia ja opettavaisia.

Jokaisen jäsenemme tekemä työ on valtavan tärkeää niin lasten, nuorten, aikuisten kuin koko yhteiskunnan kannalta. Haluan, että jokainen voi tuntea ammattiylpeyttä ja saada arvostusta työlleen.

Kuluneen lukuvuoden aikana jokainen koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla työskentelevä jäsenemme on antanut vahvan ammatillisen panostuksensa oppilaiden, oppimisen ja tutkimuksen hyväksi. Se työ kantaa hedelmää koko yhteiskunnan hyväksi.

Haluan lämpimästi kiittää jokaista jäsentämme. Te olette OAJ:n sydän, ja jäseniä varten teemme OAJ:n toimistolla joka päivä parhaamme. Teidän ääntänne haluamme kuunnella.

Ihanaa ja palauttavaa lomaa kaikille!

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

katarina.murto@oaj.fi // Twitterissä @KatarinaMurto