Katarina Murto: Sitkeydellä tulokseen

Ratkaisuhakuiset neuvottelut ja niitä vauhdittaneet lakot tuottivat viimein tulosta kunta-alalla.

Sopimusratkaisua ei olisi syntynyt vieläkään, elleivät osapuolet olisi uskoneet ja luottaneet neuvottelutoiminnan ja neuvotteluosaamisen voimaan. OAJ lähti siitä, että ammattijärjestön tehtävänä on neuvotella ja hakea sitkeästi ja aktiivisesti ratkaisuja eikä jäädä odottelemaan ihmettä.

Samaa linjaa ajoimme myös neuvottelujärjestö Jukossa. Vastuulliseen työmarkkinatoimintaan kuuluu pyrkiminen ratkaisuun. Tulosta ei synny ilman kompromissikykyä ja realismin tajua.

Neuvottelutoiminta ja edunvalvonta eivät ole tyrmäysvoittoja. Neuvottelupöytään pitää kyetä palaamaan myös tulevaisuudessa. Ratkaisujen pitää olla perusteltavissa ja jäsenten edun mukaisia.

Saavutetut kunnan sopimukset toivottavasti vauhdittavat muita avoinna olevia opetusalan neuvotteluja.

 

Epävarman talouden ja kovan inflaation tilanteessa oli hyvä saada ratkaisu aikaan.

Tämän vuoden palkankorotukset eivät viivästyneet enempää, ja monivuotinen palkkaohjelma mahdollistaa sen, että palkkakehitys vastaa aiempaa paremmin työn vaativuutta sekä opettajien osaamista ja koulutusta.

Sopimus takaa kunta-alan opettajille ja esihenkilöille tälle vuodelle työmarkkinoilla aiemmin syntyneiden sopimusten tason ylittävät palkankorotukset.

Tulevina vuosina on mahdollisuus käyttää rahaa epäkohtien korjaamiseen.

Merkittävin saavutus on viisivuotinen palkkaohjelma, joka korjaa kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Kaulaa yksityiseen puoleen nähden on syntynyt vuosien varrella, koska kunta-alan työntekijät eivät juuri hyödy palkkaliukumista.

Palkkaohjelmaan sisältyy tärkeä mahdollisuus siihen, että rahaa voidaan käyttää kunkin sopimusalan epäkohtien korjaamiseen. Kaikkien ongelmien paikkaamiseen ei toki palkkaohjelmakaan riitä, ja tavoitteita jäi myös saavuttamatta.

 

Palkkakehitys ei ole yksinään työhyvinvoinnin tae. Jäsenten työhyvinvoinnin parantaminen on yksi OAJ:n keskeisiä tavoitteita, ja sen eteen teemme koko ajan enemmän töitä.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

katarina.murto@oaj.fi

Twitterissä @KatarinaMurto