Minna Ängeslevä: Rohkeasti ammatistaan ylpeä

Jill Biden aikoo jatkaa opettajan työtään presidentin puolison tehtävien ohella, kertoi Yle Yhdysvaltain vaalituloksen ratkettua. Biden haluaa ihmisten tuntevan opettajan ammatin vaativuuden ja arvostavan opettajia.

Ranskassa opettajan ammatin arvostus puolestaan nousi esille pariisilaisen historianopettajan murhan jälkeen. ”Je suis prof” eli ”minä olen opettaja” julistettiin kokoontumisissa, joissa puolustettiin opettajia sekä tasavallan tärkeitä arvoja.

Ranskalaisopettajien mietteet ammatin arvostuksesta voisivat yhtä hyvin olla suomalaisten kollegojensa suusta: Työn arvostus laskee samalla kun yhteiskunta asettaa sille yhä enemmän vaatimuksia. Arvostuksen puute näkyy esimerkiksi siinä, miten heikosti koulutusta resusoidaan ja miten vanhempien vaatimukset lastensa kasvatuksesta lisääntyvät.

 

Opettajan ammatin arvostus ja houkuttavuus on kansainvälinen keskustelunaihe. Ja huolenaihe.

Suomessa opettajankoulutuksen suosio yskähtelee mutta on kohtuullisissa kantimissa verrattuna moneen muuhun maahan.

Esimerkiksi Ruotsissa pula opettajista ja opettajankoulutuksen suosion romahdus on kansallinen ongelma. Tilanteen korjaamiseksi yliopistot kampanjoivat pari vuotta sitten opettajaopintojen vetovoiman lisäämiseksi. Kampanjan nimi oli Jag är lärare.

Opettajat tietävät, miten suora vaikutus heillä on oppilaidensa elämään.

Opettajat näkevät läheltä, miten suora vaikutus heillä on oppilaidensa elämään: Kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Oman jutun löytymiseen ja itseluottamukseen. Tiedon ja tiedonhalun karttumiseen.

He näkevät silmien loisteen, kun oppija – iästä riippumatta – on tullut huomatuksi. Tai kun hän opettajan ohjauksessa oivaltaa jotain itse.

Opettajat näkevät tarkasti myös kohtaamisten, oivallusten ja oppimisen merkityksen tulevaisuudelle. Hyvinvoinnille, jopa onnellisuudelle, sivistykselle, työelämälle, yhteiskunnan kehitykselle, reitille parempaan maailmaan.

 

Työltä ei siis todellakaan puutu merkitystä.

Sitä ja opettajan osaamista sekä työn vaativuutta on syytä tuoda esiin enemmän ja äänekkäämmin. On alleviivattava paksulla tussilla, että satsaukset koulutukseen ratkovat monia yhteiskunnan huolenaiheita.

 

Minna Ängeslevä on Opettaja-lehden päätoimittaja.

minna.angesleva@oaj.fi

Twitterissä @MAngesleva