Hanna Ottman: Laput silmillä tulevaisuuteen

Koulujen ja kuntakeskusten elämää yhdistää yksi asia: todellisiin tarpeisiin herätään liian myöhään.

Ensin viedään palvelut kauas ostoskeskittymiin ja sitten aletaan ihmetellä, minne ihmiset ovat kadonneet keskustasta. Kouluista taas vietiin rahoitus ja kunnolliset opetuksen edellytykset ja vasta vuosien päästä havahdutaan ihmettelemään, miksi oppimistulokset laskevat.

Molemmissa ratkaisut on tehty yksi näkökulma huomioiden, mutta kokonaisuus unohtui. Kummassakin ratkaisujen perusteena on ollut raha, pikaiset voitot. Kummassakaan ei ole nähty, miten ratkaisut vaikuttavat tulevaisuuteen.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti juuri sivistyskatsauksen. Sen mukaan oppimistulokset ja koulutustaso ovat laskeneet Suomessa pitkään, 90-luvulta alkaen.

OAJ on listannut viisi ensitointa korjausliikkeeksi:

Ensinnäkin jokaisen on saatava tarpeeksi tukea, eli tarvitaan toimiva oppimisen tuki. Toiseksi laadukkaalla varhaiskasvatuksella on taattava, että lapsella on kouluun tullessa valmiudet oppia. Kolmantena kaikkien perusosaaminen on varmistettava sillä, että nostetaan opetuksen määrää perusopetuksessa.

Neljänneksi nuorten heikkoon osaamiseen on saatava ratkaisuja ja vahvistettava toisen asteen oppilaitoksissa oppimisen tukea. Viidenneksi on turvattava, ettei osaamista mene hukkaan, vaan korkeakoulupaikkoja on tarpeeksi.

Rahoituksen ja tulosten suhde on surullisen selvä.

 

Ei tarvitse erityistä älykkyyttä ymmärtää, että koulutuksen kesto-ongelma on rahoitus. 1990-luvun lama käänsi koulutuksen rahoituksen laskuun, josta se ei ole palannut.

Rahoituksen ja tulosten suhde on surullisen selvä. Enää ei auta luulla, että osaamisen kasvu ja hyvä koulutus palaavat ilman isoa suunnanmuutosta rahoituksessa.

 

Katsauksessa oli myös hyviä uutisia: Opettajien arvostus on noussut.

Se on hienoa, ja näin pitääkin olla. Opettajien ja esihenkilöiden työllä on suuri merkitys paitsi oppijoille itselleen myös Suomelle.

“Enää” tarvitaan vain kansallista tahtoa nostaa koulutuksen rahoitus edes samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa.

 

Hanna Ottman on OAJ:n viestintäjohtaja.

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman