Maritta Poijärvi: Rakastatko työtäsi? Rakastatko oppimista?

Uskalla mennä siitä ovesta, johon intohimosi sinua kutsuu, kirjoittaa Tommy Hellsten.

Miten jokainen kouluyhteisön jäsen kokisi koulun maailman parhaaksi ja rakkaaksi paikaksi, jossa voi kasvaa ja kehittyä turvallisesti?

Koulun pitäisi olla sivistyksen edelläkävijä, joka kannustaa rohkeuteen ja uteliaisuuteen. Koulun tehtävä on loistaa valoaan ympäröivään yhteiskuntaan.

Keskitytäänkö koulussa liikaa teoreettisiin suorituksiin todellisen elämän tietojen ja taitojen sijaan?

 

Olen huolestunut lapsista ja nuorista, jotka eivät koe onnistumisia pelkästään matikasta, fysiikasta tai kemiasta. Nämä oppilaat voisivat olla kiinnostuneita ratkaisemaan paikallisia tai globaaleja yhteiskunnallisia ongelmia yhdistelemällä eri oppianeiden antamaa osaamista. Näin nuori pystyisi kokemaan onnistumisen ja merkityksellisyyden tunteita.

Tarvitaan intohimoa ja syttymistä tukevia rakenteita lapsille, nuorille ja opettajille, joilla on palava halu työskennellä intensiivisesti, syvällisesti ja tavoitteellisesti potentiaalinsa huipulle. Turhautuminen voi olla uupumisen syy.

Koulun tehtävä on loistaa valoaan ympäröivään yhteiskuntaan.

Tulevaisuuden työelämässä kaikilla aloilla tarvitaan luovaa ongelmanratkaisua, muotoilu- ja suunnitteluprosessin ymmärrystä, työkaluja ideoiden kehittelyyn ja jalostamiseen, ryhmätyötaitoja, kriittistä ajattelua ja viestintää.

Menestys ja kilpailukyky eivät synny vain teknisellä osaamisella. Niissä kaivataan luovia ideoita sekä toimialojen verkostomaista yhteistyötä. Tarvitaan poikkitieteellistä ja -taiteellista ongelmanratkaisukykyä. Näitä taitoja pitäisi harjoitella päiväkodista lähtien.

Vaaditaan monenlaisia rinnakkaisia toimintamuotoja, jotta kaikki saadaan innostumaan oppimisesta ja rakastamaan koulua. Kouluyhteisön tulee rakentaa pohjaa tulevaisuuden vuorovaikutukselle ja yhteiskuntarauhalle. Opettajan työ on yksi tärkeimmistä ammateista.

Opettajan kannustava hymy, tuki ja tsemppaus ovat aina mielessä ja kantavat läpi elämän.

 

 Maritta Poijärvi toimii Espoon kuvataidekoulun rehtorina, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.