Li Andersson: Poikkeustilanteessa yhteistyön merkitys korostuu

Opettajat olivat ponnistuksen etujoukko, kun kouluissa valmiuslain nojalla siirryttiin etäopetukseen.

Koko yhteiskuntamme on kiitollinen teille työstä, jonka olette tehneet lasten ja nuorten eteen kevään aikana. Olen voinut ylpeänä kertoa kansainvälisille kollegoille suomalaisten opettajien ammattitaidon mahdollistamasta digiloikasta ja opettajien sitoutuneisuudesta työhönsä.

Ymmärrän, että väsymys kevään ponnisteluista painaa.

Olen saanut paljon palautetta opettajilta, jotka ovat pettyneitä päätökseen avata peruskoulut ensi viikolla. Ymmärrän, että tilanne voi tuntua pelottavalta ja epäselvältä ja väsymys keväästä painaa.

Teemme päätökset epidemian leviämisen rajoittamiseksi terveysviranomaisten suositusten mukaisesti. Heidän arvionsa mukaan muiden paitsi riskiryhmien on turvallista palata kouluun.

Päätös lähiopetukseen paluusta tehtiin kolmesta syystä. Ensinnäkin terveysviranomaiset arvioivat, että valmiuslain nojalla toteutettu laaja lasten perusoikeuksien rajoittaminen ei ole enää välttämätöntä. Lasten paluu kouluun ei THL:n mallinnusten mukaan kiihdytä epidemiaa.

Toiseksi: kun perusoikeuksien rajoittaminen ei enää ole välttämätöntä, niitä ei voi enää rajoittaa. Perustuslaki velvoittaa kaikkia päättäjiä tässä asiassa.

Kolmas syy on se, että perusopetuslakimme ei tunne etäopetusta, vaan sen lähtökohta on, että opetusta annetaan lähiopetuksena. Tämä on normaalioloissa tärkeä lähtökohta, mutta joustaa varsin huonosti epidemiatilanteessa.

 

Poikkeustilanteessa korostuu yhteistyön merkitys, kun etsimme keinoja avata yhteiskuntaa turvallisesti, samalla kun pidämme epidemian hallinnassa ja tartunnat vähissä.

Nyt tarvitaan yhteistyötä opettajien, rehtoreiden, kuntien sivistystoimen ja valtionhallinnon välillä ratkaisujen löytämiseksi.

Me emme vielä tiedä, kuinka pitkään koronavirus tulee olemaan läsnä yhteiskunnassa, ja siksi emme tee näitä järjestelyjä ainoastaan kahta toukokuun viikkoa, vaan myös syksyä varten. On mahdollista, että koko syyslukukausi joudutaan noudattamaan tarkkoja ohjeistuksia hygieniaan ja tilojen väljyyteen liittyen.

Tästäkin selvitään, yhdessä.

 

Opetusministeri Li Anderssonin mielestä peruskoulu on hyvinvointivaltion kivijalka.