Jukka Maarianvaaran kolumni: Onko työnantajasi #edelläkävijä?

Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on yksi työelämän sitkeimmistä tasa-arvo-ongelmista.

Se kohdistuu naisiin sekä ryhmänä että yksilöinä: osa työnantajista näkee jokaisen nuorehkon naisen potentiaalisena riskinä, koska hän voi tulla raskaaksi ja jäädä perhevapaalle. Siksi erityisesti naisilta edelleen usein kysytään työhaastatteluissa perhetilanteesta ja -suunnitelmista tai vakituisen työn sijaan heidät palkataan määräaikaisiin työsuhteisiin.

On myös yleistä, että työntekijän määräaikaisuus jätetään uusimatta hänen tultuaan raskaaksi. Tuttua on myös se, että perhevapaalta töihin palaavan työtehtävät on jaettu muille, ja työntekijä joko irtisanotaan tai siirretään huonommin palkattuihin tehtäviin. Tasa-arvovaltuutetun selvitettäväksi tulee tasaisesti myös opettajia koskevia syrjintäepäilyjä.

Aloitimme viime syksynä raskaussyrjinnän vastaisen kampanjan, jolla halusimme tehdä ilmiötä tutuksi ja herättää keskustelua tästä sukupuolisyrjinnän ytimessä olevasta ilmiöstä. Kevään puolella olemme jatkaneet työnantajille suunnatulla kampanjalla, jolla haluamme tuoda esiin syrjimättömien ja sukupuolten tasa-arvoa edistävien käytäntöjen hyötyjä myös työnantajille.

Tasa-arvoa edistävät työnantajat ovat vahvoilla, kun kilpaillaan hyvistä työntekijöistä.

#Edelläkävijä-kampanjamme nettisivuilla on esimerkkejä hyvistä työnantajakäytännöistä sekä tarkistuslista ja testi työnantajille, jotta nämä voivat testata omien perhevapaakäytäntöjensä vahvuuksia ja kehittämisen paikkoja. Huhtikuun loppupuolelle tultaessa testin oli tehnyt 145 työnantajaa, joista 21 oli saanut #Edelläkävijä-tunnuksen.

Tasa-arvoa edistävät työnantajat ovat vahvoilla, kun kilpaillaan hyvistä työntekijöistä. Ja toisaalta huono kello kuuluu kauas, jos työnantaja kohtelee työntekijöitään kaltoin. Tasa-arvoiset, yhdenvertaiset ja syrjimättömät työyhteisöt ovat myös muita tyytyväisempiä ja tuottavampia.

Jukka Maarianvaara on tasa-arvovaltuutettu.

Twitterissä @maarianvaara@tasaarvo_news