Jukka Maarianvaaran kolumni: Ei meidän koulussa?

Loppuvuotta 2017 leimasi #Metoo-kampanjasta virinnyt keskustelu seksuaalisesta häirinnästä. Yhdysvalloista alkunsa saanut somekampanja laajeni nopeasti maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, kun naiset eri aloilta kertoivat julkisesti häirintäkokemuksistaan. #Metoo teki Suomessakin vaietun häirinnän näkyväksi.

Seksuaalinen häirintä alkaa varhain. Tuoreen Kouluterveyskyselyn mukaan yläluokkalaisista tytöistä joka kolmas ja pojista enemmän kuin joka kymmenes on kokenut seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista jopa 70 prosenttia joutuu häirinnän kohteeksi.

Lapsella tai nuorella on yleensä korkea kynnys kertoa häirinnästä: häpeä, voimattomuuden tunne tai pelko voivat estää puhumasta aikuiselle.

Vaikka valtaosa häirinnästä tapahtuu muualla, koulu on lasten ja nuorten pääasiallinen yhteisö. Siksi kouluilla on tärkeä rooli seksuaalisen häirinnän kitkemisessä.

Roolissa on kaksi tehtävää: puuttua tarmokkaasti seksuaaliseen häirintään – kuten tasa-arvolakikin edellyttää – sekä lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä omista ja toisten seksuaalisista rajoista ja niiden kunnioittamisesta. Tämä toivottavasti vähentää seksuaalista häirintää koko yhteiskunnassa.

Seksuaalista häirintää esiintyy varmaankin muissa kouluissa

Tyhjästä ei tarvitse aloittaa. Tasa-arvovaltuutetun tuottama Ei meidän koulussa -oppimateriaali seksuaalisen häirinnän käsittelyyn on edelleen ajankohtainen. Materiaalin nimi kuvaa kohtaamaamme asennetta: seksuaalista häirintää esiintyy ”varmaankin muissa kouluissa”. Siihen kiteytyy myös nollatoleranssi: meillä ei hyväksytä häirintää.

Häirintään puuttuminen on hyvä aloittaa selvittämällä oman koulun tilanne esimerkiksi eimeidankoulussa.fi-sivulta löytyvän kyselyn avulla. Sivuilla on myös opas opettajille sekä valmis oppituntikokonaisuus seksuaalisen häirinnän käsittelemiseksi.

Yksin koulut eivät voi poistaa seksuaalista häirintää yhteiskunnasta, mutta niillä on mahdollisuus tehdä paljon. Opettajallakin on oikeus työympäristöön, jossa ei tarvitse pelätä seksuaalista häirintää.

Jukka Maarianvaara on tasa-arvovaltuutettu.

Twitterissä @maarianvaara, @tasaarvo_news