Vakalaki vaatii kunnilta uutta suuntaa rekrytointeihin – opettajia on palkattava lisää

Vuonna 2030 kaksi kolmasosaa päiväkotien henkilöstöstä on korkeakoulutettuja. Kuntien on valmistauduttava muutokseen jo nyt.

Hei sinä korkeakoulutettu varhaiskasvatuksen opettaja, tule meidän kuntaan töihin! Meillä pääset toteuttamaan laadukasta pedagogiikkaa ja kouluttautumaan lisää. Tarjoamme kunnon palkan, hyvät työehdot, lisää koulutusta, kivan tiimin ja tehokasta mentorointia.

Erityisasiantuntija Kirsi Sutton OAJ:stä toivoo, että kunnat uskaltaisivat mainostaa itseään nykyistä paremmin, kun kisa varhaiskasvatuksen opettajista yltyy. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää henkilöstörakenteen muutosta ja lisää varhaiskasvatuksen opettajia. Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila uskoo, että muutos onnistuu ajan kanssa taitavalla rekrytoinnilla.

 

Laadukkaampaa pedagogiikkaa koulutetummalla henkilöstöllä. Sitä syyskuun alussa voimaan tullut varhaiskasvatuslaki tavoittelee. Jatkossa yksi kolmasosa päiväkodin henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja kaksi kolmasosaa korkeakoulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia tai varhaiskasvatuksen sosionomeja.

Espoossa se tarkoittaa sitä, että vuonna 2030 noin 700 lastenhoitajaa on vaihtunut varhaiskasvatuksen opettajaksi tai varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

− Tämä edellyttää hyvää suunnittelua, johon ryhdytään heti, jotta päästään tavoitteeseen ja voidaan noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, Virpi Mattila sanoo.

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila kertoo, että Espoo palkkaa jatkossa entistä enemmän varhaiskasvatuksen opettajia.

Uusia tehtäviä varhaiskasvatuksessa avautuu, kun iso joukko henkilöstöä jää lähivuosina eläkkeelle.

Heidän tilalleen on Suttonin mielestä palkattava nyt erityisesti yliopistosta valmistuneita varhaiskasvatuksen opettajia, koska heidän osuutensa henkilöstöstä on pienentynyt viime vuosina.

Espoossa työt eivät vähene. Kunta kasvaa, ja varhaiskasvatuspalvelujen tarve lisääntyy vuosittain.

Mattila kertoo, että jatkossa aiotaan toimia niin, että kun lastenhoitajan toimia syystä tai toisesta vapautuu, ne korvataan pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen opettajan toimilla.

Uusi laki edellyttää, että varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan yliopistoissa nykyistä enemmän. Valtio on lisännyt aloituspaikkoja tuhannella mutta vain määräajaksi.

OAJ vaatii, että koulutusmääriä lisätään edelleen pysyvällä rahoituksella. Sutton muistuttaa, että kunnilla on nyt iso intressi vaikuttaa, että koulutusmäärät todella kasvavat, jotta osaajia riittää.

Varhaiskasvatuksen opettaja on tätä päivää, tarhat jäivät 1970-luvulle.

Kaikki, jotka ovat olleet kelpoisia työskentelemään lastentarhanopettajina tai erityislastentarhanopettajina ennen varhaiskasvatuslain voimaantuloa, ovat nyt varhaiskasvatuksen opettajia tai varhaiskasvatuksen erityisopettajia.

OAJ on korostanut moniammatillisuutta varhaiskasvatuksessa ja pitänyt tärkeänä, että nykyiset kelpoisuudet säilyvät.

Uudet tehtävänimikkeet voitiin ottaa käyttöön heti, kun laki astui voimaan syyskuun alussa. Hyvinkää, Lempäälä ja Rovaniemi olivat ensimmäisten joukossa.

Hyvinkään varhaiskasvatuksen opettajien luottamusmies Kati Sadinmäki riemuitsee uudesta nimikkeestään. Se kertoo entistä paremmin, mitä työtä hän tekee.

− Varhaiskasvatuksen opettaja on tätä päivää, tarhat jäivät 1970-luvulle. Meidät tunnustetaan vihdoinkin osaksi opetusta. Varhaiskasvatus on virallisesti opinpolun ensimmäinen askel.

Moniammatillinen tiimityö ei ole Sadinmäelle uutta. Hän on tehnyt sitä esi- ja alkuopetuksen yhteisopetuksellisessa Koulutupa-ryhmässä kohta 20 vuotta.

– Olemme nähneet, että tämä toimii, ja nyt se on laissa.

 

Uudessa laissa mainitaan myös varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta tehtävän kriteerit ovat vielä täysin auki. Hyvinkäällä ei nimikettä ole haluttu ottaa käyttöön ennen kuin nähdään, mitä tehtävä valtakunnan tasolla ja muissa samantyyppisissä kunnissa sisältää.

Espoossa on sama juttu. Mattila kertoo, että varhaiskasvatuksen sosionomin nimike ei ole vielä ajankohtainen, koska tehtäväkuva ja palkka ovat vielä hämärän peitossa.

− Tähän asiaan odotamme selkeyttä ja harkitsemme nimikkeen käyttöönottoa myöhemmin, Virpi Mattila sanoo.

 

Vaikka uusi varhaiskasvatuslaki tähtää vuoteen 2030, monia muutoksia on pantava alulle saman tien. Sutton muistuttaa, että uudet rekrytoinnit on tehtävä riittävän pitkällä sihdillä ja nykyinen henkilöstö on koulutettava lain vaatimalle tasolle.

Koulutusta tarvitaan myös johtajille. Nykyiset päiväkodin johtajat, jotka täyttävät kelpoisuusehdot tai ovat viisi vuotta ennen lain voimaantuloa toimineet virka- tai työsuhteessa päiväkodin johtajina tai varhaiskasvatuksen hallinnollisina johtajina säilyttävät kelpoisuutensa ja ovat kelpoisia toimimaan päiväkodin johtajina myös vuoden 2030 jälkeen.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat kelpoisia päiväkodin johtajan tehtävään siirtymäkaudella 1.9.2018–31.12.2029, mutta vuoden 2030 alusta heillä on oltava kasvatustieteen maisterin tutkinto. Myös varhaiskasvatuksen sosionomi on kelpoinen päiväkodin johtajaksi, kun hän on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon.

Sutton pitää tärkeänä, että kunnat tukevat myös taloudellisesti päiväkodinjohtajia ja varajohtajia kouluttautumaan maistereiksi, jotta he ovat kelpoisia tehtäväänsä myös jatkossa.

 

Kuka valvoo, että tämä kaikki tapahtuu? OAJ:n koulutusasiain päällikkö Nina Lahtinen vetoaa aluehallintovirastoihin.

− Avien tehtävänä on huolehtia, että kunnissa ryhdytään riittävän ajoissa toimiin, jotta tilanne on kahdentoista vuoden päästä sellainen kuin laki edellyttää.

Myös yksityisten palveluntuottajien täytyy nostaa päiväkotihenkilöstönsä osaamista.

− Kuntien on vaadittava, että myös yksityisissä päiväkodeissa tehdään sellaista henkilöstösuunnittelua kuin laki edellyttää.

Nämä asiat kuntien pitää tehdä heti

  • Varhaiskasvatuksen opettajien uudet nimikkeet on otettava käyttöön.

  • Varhaiskasvatuksen opettajia on palkattava lisää.

  • Henkilöstö- ja taloussuunnitelmissa on varauduttava siihen, että vuonna 2030 päiväkodin henkilöstöstä vähintään kaksi kolmasosaa on yliopistosta valmistuneita varhaiskasvatuksen opettajia ja ammattikorkeakoulusta valmistuneita varhaiskasvatuksen sosionomeja. Tästä joukosta vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

  • Henkilöstön kouluttautumista pitää tukea.