Anitta Pakanen: Odotamme varhaiskasvatusta arvostavaa ilmapiiriä

Varhaiskasvatuksen lainsäädännölliset juuret ovat tänä vuonna 50 vuotta täyttävässä vuoden 1973 päivähoitolaissa. Laki syntyi vahvasti sosiaalihuollon kontekstiin, ja se nähtiin vanhempien oikeutena saada lapselleen hoitopaikka, jotta äidit pääsevät töihin.

Tasan 40 vuoden kuluttua varhaiskasvatus siirtyi osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmäämme opetushallinnon alle. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan pari vuotta myöhemmin, ja vihdoin lähtökohdaksi saatiin lapsen oikeus pedagogisesti korkeatasoiseen toimintaan.

Vuonna 2018 täydennettiin henkilöstörakenteen määräyksiä laissa. Muutoksella vahvistettiin opettajan asemaa. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat vastuussa ryhmänsä pedagogisesta toiminnasta.

Osaamistason kohottaminen lähtee asenteiden muutoksesta.

Kovin vahvoja juuria koulutusjärjestelmään varhaiskasvatus ei siis vielä ole ehtinyt kasvattaa. Edelleen on tahoja, jotka haluavat istuttaa nämä juuret sosiaalihuollon peltoon.

Tästä käytiin kuluneen hallituskauden aikana julkista, arvopohjaista keskustelua. Onneksi kausi oli silti vahvaa pedagogisen varhaiskasvatuksen kehittämisen aikaa.

Varhaiskasvatusta on kehitetty osana opetushallintoa kolmella hallituskaudella. Mitä odotamme nyt uudelta hallitukselta?

Odotamme työrauhaa viedä henkilöstörakennetta kohti vuotta 2030, jolloin sen viimeistään pitää olla lain mukainen. Odotamme vahvaa perusrahoitusta tilanteessa, jossa kasvatus ja koulutus ovat kuntien päätehtäviä. Odotamme opettajakoulutuksen aloituspaikkojen vakinaistamista vastaamaan tarvetta.

 

Ennen kaikkea odotamme poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiirin kääntämistä varhaiskasvatusta arvostavaksi ja alan positiivisen merkityksen esiin nostamista koko suomalaisen sivistyksen pohjana.

Tästä asenteiden, arvojen ja ilmapiirin muutoksesta lähtee Suomen osaamistason kohottaminen kohti koulutuksen kärkimaita. Alkusysäykseksi tarvitaan lupausten pitäminen, ettei varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta leikata.

Se, olemmeko erityssuojelussa, nähdään tulevien viikkojen aikana. Sanoilla on merkitystä.


Anitta Pakanen

anitta.pakanen@vol.fi

Twitterissä @APakanen

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.