Täydennystehtävä: Opettaja, vaali äänesi hyvinvointia!

Monipuolisella äänenkoulutuksella voi parantaa opettajien pedagogisia taitoja ja ehkäistä ääniongelmia, sanoo musiikkikasvatuksesta väitellyt laulupedagogi Hannele Valtasaari.

Kiinnostuin opettajien ääniongelmista… laulunopettajan työssäni. Mietin usein, miksi pieniä lapsia laulatetaan yleensä heidän äänielimistönsä kehitysvaiheeseen nähden aivan liian matalalta. Mietin myös opettajien puheäänen laatua ja sen ongelmia.

 

Tutkimuksessani selvisi… että tavoitteellinen puhe- ja lauluäänenkoulutus paransi varhaiskasvatuksen- ja luokanopettajaksi opiskelevien äänen kestävyyttä ja ilmaisun laatua.

 

Opetustyössä äänenkäyttö… merkitsee paljon oppimisen kannalta. Jos opettajan ääni on kovin häiriöinen, oppilaiden energia kuluu tutkimusten mukaan informaation vastaanottamiseen eikä sisällön käsittelyyn.

 

Opettajilla yleisiä oireita… ovat kurkun limaisuus, rykimisen tarve, palan tunne kurkussa, karheus ja kipu. Ääni väsyy helposti, käheytyy tai madaltuu, katkeilee tai katoaa. Ääntä on hankala saada kuuluviin, ja myös laulaminen on vaikeaa. Jos ongelmat jatkuvat pitkään, äänielimistöön voi tulla jopa kudosmuutoksia, kuten äänihuulikyhmyjä.

 

Äänenkäyttöään voi parantaa… esimerkiksi laulamalla. Säännöllinen lauluharrastus vahvistaa myös puheäänen toimintaa ja monipuolistaa äänen ilmaisullisia vivahteita.

 

Opettajankoulutuksessa olisi tärkeää… että suunnittelijat ottaisivat vakavasti tutkimustiedon opettajien ääniongelmista ja palauttaisivat laulu- ja puheäänen koulutuksen opettajan pakollisiin opintoihin.

Apua ääniongelmiin

  • Hanki tietoa äänenkäytöstä.
  • Jos ääniongelmat pitkittyvät, käy foniatrin tai kurkkulääkärin vastaanotolla.
  • Jyväskylässä alkaa tammikuussa äänenkäytön ja laulun täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja peruskouluikäisten opettajille.