OAJ toimii: Koronalisiä paikallisesti neuvotellen

OAJ kannusti pääluottamusmiehet neuvotteluihin, jotka johtivat monin paikoin koronakorvauksiin. Oululainen koulutuskuntayhtymä Osao päätti satsata työntekijöiden hyvinvointiin. Kustavissa kunnan koko henkilöstö sai kertakorvauksen.

Korona-aika on lisännyt työn kuormittavuutta opetusalalla. Siksi OAJ aktivoi keväällä pääluottamusmiehensä paikallisiin neuvotteluihin työnantajien kanssa.

Tempauksella tavoiteltiin opetushenkilöstölle kannustinpalkkioita ja asianmukaisia korvauksia aiheutuneesta lisätyöstä.

Nyt OAJ on selvittänyt neuvotteluiden antia kyselyllä, johon vastasi reilut 60 prosenttia pääluottamusmiehistä. 60 prosentissa kunta-alan ja 71 prosentissa yksityisen puolen neuvotteluista saatiin neuvottelutulos.

Ylivoimaisesti yleisin saavutettu etu oli pieni satsaus työhyvinvointiin, esimerkiksi lisärahan lataaminen ePassiin, johon on koottu työnantajan määrittelemät hyvinvointiedut.

Myös rahallisia kertakorvauksia saatiin, mutta selkeästi harvemmin. Joissain paikoissa korvattiin rehtoreille koronasta aiheutunutta lisätyötä.

 

OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan positiivista on se, että lisää saatiin, vaikka vähänkin. Toisaalta tuloksiin ei voi hänestä olla täysin tyytyväinen, kun päätavoite oli saada opettajille rahallisia korvauksia.

– Kunnan taloudessa kohtuu pieni satsaus työntekijään kantaa tosi pitkälle: se vaikuttaa työilmapiiriin ja se muistetaan pitkään, hän painottaa.

Lindroosin mukaan on poikkeuksellista, että OAJ aktivoi paikallisneuvottelut keskusjohtoisesti. Tavallisesti paikallisesti sovitaan etupäässä järjestelyeristä, joilla korjataan palkkauksen epäkohtia. Paikalliset järjestelyerät määritellään työehtosopimusneuvotteluissa.

Lindroos kertoo, että OAJ halusi vastata työnantajien intoon edistää paikallista sopimista. Vaikka tulos jäi melko laihaksi, neuvotteluista saatiin tärkeitä oppeja vuorovaikutuksesta paikallisesti.

– Lisäksi opimme, että meidän pitää satsata enemmän riittävään tukeen ja ohjeistukseen luottamushenkilöille.

 

Neuvotteluista iloa koko henkilöstölle

Lounaissuomalaisessa Kustavin kunnassa opettajat tavoittelivat 400 euron kertakorvausta koronan aiheuttamasta kuormittavuudesta. Tavoite sorvattiin naapurikunta Taivassalon kollegoiden kanssa, kun opettajien yhteistyö on kuntien välillä muutenkin vireää.

Kustavin päättäjät suhtautuivat vaatimuksiin ymmärryksellä, ja neuvottelut olivat sujuvat. Lopputulos oli 250 euron kertakorvaus koko henkilöstölle, mikä on Kustavin mittakaavassa noin 21 000 euron satsaus.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ääritalo (kok.) perustelee ratkaisua tasapuolisuudella.

– Kaikki työntekijät ovat kärsineet koronasta. Olisi hankalaa määritellä, ketkä ovat kärsineet enemmän ja ketkä vähemmän. Siinä mielessä tasapuolinen ratkaisu oli helppo.

Pääluottamusmies Laura Perälän mielestä neuvottelutulos on hyvä kompromissi, josta opettajat ovat iloinneet. Hän ymmärtää perustelut ja toteaa itsekin, että eri henkilöstöryhmien kuormittuneisuutta on hankalaa vertailla.

– Siitä olisi tullut pienessä kunnassa suotta eripuraa, jos osa olisi saanut korvauksen ja osa ei.

Näen korvauksen kunnioituksen ja kiitoksen eleenä.

Laura Perälä toimii luokanopettajana Kivimaan koulussa. Hänen mukaansa korona-ajan uusien käytäntöjen opettelu ja tiiviin työyhteisön siirtäminen etäopetukseen kuormitti ja uuvutti opettajia.

– On selvää, että 250 euroa ei korvaa opettajien henkistä kuormaa ja lisätyötä. Ennemmin näen sen kunnioituksen ja kiitoksen eleenä työnantajalta.

Kustavissa opettajia puhutti myös hybridiopettamisen työläys. Se liittyi tilanteeseen, jossa osa luokasta oli karanteenissa ja osa lähiopetuksessa, ja opettajan piti tehdä kaksinkertainen suunnittelutyö jokaista tuntia varten.

Neuvotteluissa Perälä esitti hybridiopetustunteja pitäville opettajille tukiopetuskorvausta lisätyöstä. Tältä osin neuvottelut olivat lokakuun alussa vielä kesken.

Perälästä linjaus olisi hyvä olla tulevaisuutta ajatellen.

– Jos tällaisia tilanteita tulee vielä vastaan, opettajille olisi selkeää, että lisätyöstä saa korvauksen.

Kokonaisuudessaan OAJ:n tempaus oli Perälästä hyvä yhteistyön herättelijä myös tulevaisuutta ajatellen.

 

Kertakorvaus on ilahduttanut myös kustavilaisessa Suotorpan päiväkodissa. Vs. varhaiskasvatuksen johtajan ja varhaiskasvatuksen opettajan Jenni Leppäsen mukaan summa on palkkatasoon nähden merkittävä.

– Tällä pienipalkkaisella alalla korvaus tuntuu erityisen hyvältä, vaikka toki sitä olisi toivonut enemmänkin.

Leppäsen mielestä korona on kuormittanut päiväkodissa eniten henkisesti: lasten voinnin arviointi oli hankalaa, kun pienessäkään flunssassa päiväkotiin ei saanut tulla ja samalla tiedettiin, miten kuormittuneita vanhemmat ovat.

Myös sairastumisen pelko puhutti, kun pieniin lapsiin on mahdotonta pitää turvaväliä.

– Pelkäsimme, että sairauspoissaoloja olisi tullut paljon, mutta olemme lopulta olleet tosi terveitä.

 

Hyvinvointisatsaus hyvässä hengessä

Koulutuskuntayhtymä Osaossa Oulussa palkittiin korona-aikana venynyt henkilöstö satsaamalla työhyvinvointiin. Koko 900 ihmisen työyhteisö sai sadan euron korotuksen tälle ja ensi vuodelle työntekijöiden edut kokoavaan ePassiin.

Kaikilla Osaon työntekijöillä on siis molempina vuosina 350 euroa käytettävänään kulttuuri-, liikunta-, hieronta- ja fysioterapiapalveluihin.

– Oli tosi mukavaa, että työntekijöitä kuormittavat tekijät tunnistettiin ja arvokkaasta lisätyöstä tuli kiitosten lisäksi konkreettinen korvaus, Osaon pääluottamusmies Juha Saarikoski sanoo.

Myös Oulun seudun ammatilliset opettajat puheenjohtaja Juha-Pekka Sillanpää on neuvottelutulokseen tyytyväinen. Hän myös kehuu ePassin monipuolisuutta.

– Yhtään negatiivista kommenttia en ole tästä kuullut. Ydin-Oulun alueella on satoja paikkoja, jossa ePassia voi käyttää. Paikat vähenevät, kun lähdetään periferiaan, mutta sieltäkin ihmiset käyvät asioilla täällä ja samalla käyttävät näitä palveluita.

Jyrki Ojalan, Juha Saarikosken, Juha-Pekka Sillanpään ja Jarmo Paloniemen mukaan Oulun Osaossa uskotaan avoimeen ja aktiiviseen neuvottelukulttuuriin, jossa asioista voi olla myös eri mieltä.

 

Osao tarjoaa ammatillista koulutusta Oulun seudulla, ja opiskelijoita on noin kymmenentuhatta. Saarikosken mukaan korona on kuormittanut opettajia monin tavoin. Digitaitoja on pitänyt omaksua nopeasti ja pedagogiikka miettiä etäopetukseen sopivaksi.

Kädentaitojen opettaminen etänä on ollut hankalaa ja työssäoppimispaikkoja on pitänyt järjestellä uudelleen. Kodin ja koulun kommunikaatio pandemiatilanteessa on vaatinut vahvoja ihmissuhdetaitoja.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden pärjääminen on aiheuttanut opettajille huolta.

– Koronan tuomat lisätehtävät ovat kasvattaneet työn kuormitusta pitkäkestoisesti, Saarikoski summaa.

Osaon kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi kehuu henkilöstönsä selviytymistä poikkeustilanteessa. Hän uskoo, että koronan seuraukset nähdään kokonaisuudessaan vasta myöhemmin.

OAJ:n neuvotteluesitys oli hyvä herätys työnantajille.

Paloniemen mielestä OAJ:n neuvotteluesitys oli hyvä herätys työnantajille miettiä koronakuormituksesta palkitsemista.

– Osao olisi voinut kehittää jotain itsenäisestikin, mutta tämä laittoi tuulta purjeisiin.

 

Kahdeksan kunnan omistaman Osaon asioista päättää yhtymähallitus. Päättäjät torppasivat neuvotteluissa esillä olleen rahakorvauksen, mutta työhyvinvointiin satsaaminen sai kannatusta.

Paloniemen ja henkilöstöjohtaja Jyrki Ojalan mukaan neuvotteluiden lähtökohtana oli tasapuolisuuden nimissä se, että koko henkilöstö palkitaan.

– Kun toimimme julkisin veroeuroin, asiaa pitää aina peilata kokonaisuuteen. Kuormitus on ollut kova paitsi opettajilla, myös koko Osaon porukalla, Ojala sanoo.

Nelikon mukaan Osaon neuvottelut sujuivat erittäin hyvässä hengessä. He kehuvat mutkatonta paikallista neuvottelukulttuuria: asioista voidaan olla myös eri mieltä, mutta keskusteluyhteys on aina olemassa.