Sivistan oppilaitoksia yhä enemmän

Jo joka yhdeksäs OAJ:n jäsen työskentelee Sivistystyönantajien työehtosopimusten piirissä. Neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen kertoo, millaisista lähtöasetelmista OAJ lähtee kevään neuvotteluihin Sivistan kanssa.

OAJ:n sopimusaloista kasvaa erityisesti yksi. Sivistystyönantajien edustamaan yksityisen opetusalan sopimukseen siirtyy vuodenvaihteessa viisi uutta ammattikorkeakoulua, minkä jälkeen Sivista on entistä vahvempi korkeakoulujen työnantajajärjestö.

OAJ:n työssäkäyvistä jäsenistä joka yhdeksäs työskentelee Sivistystyönantajien sopimusten piirissä. Sivistalla on sopimukset yksityisellä opetusalalla, ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, yliopistoissa ja harjoittelukouluissa. Kaikkiaan Sivistan sopimukset koskevat noin 9 500 opettajaa ja esimiestä.

Sivistan suurimmassa sopimuksessa, yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, on mukana oppilaitoksia kaikilta koulutusasteilta varhaiskasvatusta lukuun ottamatta. Kun sopimukseen ensi vuoden alussa siirtyy viisi ammattikorkeakoulua, koskee se noin 7 300:aa OAJ:n jäsentä.

Oppilaitoksia tässä sopimuksessa on laidasta laitaan. Se kattaa yksityisten yleissivistävien koulujen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi ammatilliset sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset. Näin ollen sopimus määrittää myös kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen, urheiluopistojen sekä musiikkioppilaitosten ja kuvataidekoulujen opettajien työehdot.

Yksityisellä opetusalalla on siis iso kirjo erilaisia ja erikokoisia oppilaitoksia. Myös työnantajia on monenlaisia säätiöistä osakeyhtiöihin ja kannatusyhdistyksiin.

– Joukossa on perinteikkäitä kouluja, joista osa alansa ainoita kuten Ypäjän hevosopisto tai Kelloseppäkoulu, OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen kertoo.

 

Vuoden 2018 sopimusneuvotteluissa yksi yksityisen opetusalan kiistanaihe olivat ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön erityiskysymykset. Tekniikan ja liikenteen alan työehtoja selvittämään asetettiin neuvotteluosapuolien muodostama työryhmä, jonka työ on kesken.

Myös tuntiopettajia koskevista määräyksistä on keskusteltu pitkään. Tuntiopettajien palkka ja palvelussuhteen ehdot ovat osin heikommat kuin toimessa olevien.

Yksi työryhmistä sai tehtäväkseen opettajien palkkausjärjestelmän kehittämisen.

– Yksityiseltä opetusalalta puuttuvat kokonaan yhteisesti sovitut periaatteet ja perusteet siitä, miten tehtävänkuvan vaativuus tai vastuullisuus vaikuttaa opettajan palkkaan.

Sivistan sopimuksissa voidaan maksaa henkilökohtaista palkanlisää, mutta vielä ei ole sovittua järjestelmää siitä, kuinka palkittaisiin hyvästä työssä suoriutumisesta.

– Palkkaan voisi vaikuttaa oppilaitoksen tuloksellisuus. Opettajaa voisi palkita siitä, että kaikki opiskelijat valmistuvat, eikä tule keskeytyksiä.

 

Voimassa oleva yksityisen opetusalan työehtosopimus sisältää optiona kolmannen sopimusvuoden. Kaikki muut OAJ:n jäsenten sopimukset päättyvät 31.3.2020 eikä optiovuotta ole.

Jos optiovuosi 1.4.2020–1.3.2021 käytetään, ensi keväänä neuvotellaan ainoastaan palkankorotuksen suuruudesta.

– Sopimus on irtisanottava kuusi viikkoa ennen sen päättymistä. Jos se irtisanotaan, neuvotellaan koko työehtosopimuksesta, Urpilainen sanoo.

OAJ:n hallitus päättää irtisanomisesta.

Optiovuosi sisällytettiin sopimukseen valtakunnansovittelijan päätöksellä keväällä 2018. Silloiset neuvottelut takkuilivat niin, että yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset kävivät lakon partaalla.

 

OAJ:n hallitus vahvistaa kaikkien sopimusalojensa neuvottelutavoitteet joulukuussa. Neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista alkavat alkuvuodesta.

Yksityisen alan neuvotteluihin tuo oman lisähaasteensa se, etteivät OAJ:n neuvottelijat saa käyttöönsä vastaavia palkkatietoja kuin kunnista.

– Tavoitteena on aina vähintään ostovoiman säilyttäminen. Sopimuskorotuksia peilataan myös suhteessa inflaatioon, veroratkaisuihin ja talouskehitykseen, Eila Urpilainen avaa.

Tavoitteita valmistelee tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta, jossa on edustajia kaikista jäsenryhmistä. Tupa arvioi myös, voidaanko neuvottelutulosta esittää hallitukselle hyväksytettäväksi. Yksityisen opetusalan neuvottelutuloksen hylkää tai hyväksyy OAJ:n hallitus.

Sivista ja sen sopimukset

  • Sivista eli Sivistystyönantajat on yksityistä opetusalaa, ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia, yliopistoja ja niiden harjoittelukouluja edustava työantajayhdistys.
  • Ensi vuoden alusta alkaen Sivista edustaa 18:aa maan 23 ammattikorkeakoulusta, kun sen jäseneksi siirtyy viisi uutta amkia. Muutos tuo sopimusalueelle yli tuhat OAJ:n jäsentä lisää.
  • Osa yksityisistä oppilaitoksista kuuluu Avaintyönantajiin, joilla on oma opetusalan sopimuksensa.