Romanialaislapset tiimipelaajiksi suomalaisopein

Nämä naulakotkin ovat Suomesta tuotu idea, johtajaopettaja Daniela Pitariu sanoo ja osoittaa sivuilleen koulun käytävällä.

Syksyllä 2016 Romanian Sibiussa aloitti toimintansa yksityiskoulu, joka noudattaa Romanian opetussuunnitelmaa, mutta käyttää suomalaisia opetusmetodeja. Opettajia on kurssitettu ja koulutettu Suomessa.

Romanian kulttuuriin kuuluu jatkuva kilpailu. Siihen opetetaan pienestä pitäen. Kouluissakin opettajat kilpailevat toistensa kanssa.

– Me yritämme kertoa heille, että se väärä tapa toimia. Opettajat edustavat vanhaa sukupolvea, mutta lapset eivät, Pitariu toteaa.

Suomen systeemissä kiehtoo lapsen kohteleminen yksilönä.

– Se on meille erittäin tärkeää. Oppilaille tehdään yksilöllinen oppimissuunnitelma, mikä on hyvin erilaista, kuin mitä täällä on tähän saakka tehty.

Romanian Suomen suurlähettilään Päivi Pohjanheimon mukaan Romaniassa koululaitos on huomattavasti suomalaista vaativampi, kurinalaisempi ja akateemisempi ensimmäisistä luokista lähtien.

– Sibiun suomalainen koulu haluaa tuoda mukaan suomalaisen lähestymistavan eli sen, että lapsilla on mahdollisuus leikin kautta omaksua asioita ja kehittää esimerkiksi innovatiivisuutta ja omaa ratkaisun luomiskykyä, Pohjanheimo kertoo.

Se tarkoittaa kokonaisvaltaista oppimista, digitaalisuuden lisäämistä opetukseen, tiimityötaitojen opettelua sekä julkista keskustelua ja puheen pitämistä.

Pitariu yllättyi, kun oppilaat eivät halunneet lähteä syyslomalle.

Sibiun kaltaisia yksityiskouluja on Romaniassa jo neljä. Suomen valtiolla ei ole näissä kouluissa virallista roolia, mutta Pohjanheimo tekee koulujen kanssa säännöllistä yhteistyötä myös Suomen koulutusviennin edistäjänä.

Romanialainen Pitariu pitää paljon suomalaisesta tavasta oppia monella tasolla. Esimerkiksi matematiikan tunti ei tarkoita sitä, että lasketaan päät höyryten koko tunti. Pitariun mukaan opettajat yrittävät keksiä yleisempiä teemoja, jotka voivat sisältää esimerkiksi matematiikkaa, kieliä ja piirtämistä.

Suomalaisesta koulujärjestelmästä on tarttunut muutakin.

– Haluamme huolehtia, että oppilaat ovat hyvässä kunnossa niin fyysisesti kuin henkisesti, jotta he voivat oppia. Siksi koulussamme on myös kouluruokailu, Pitariu selittää.

Pitariu yllättyi, kun oppilaat eivät halunneet lähteä syyslomalle.

– Vanhemmat kertoivat, että he olivat hieman allapäin sillä viikolla, kun eivät saaneet olla koulussa. Vaikka olin yllättynyt, tuntui se tosi hyvältä. Tiesin, että olemme oikealla tiellä.