Oppivelvollisuuden laajentamisen hintalappu hukassa

Oppivelvollisuuden laajeneminen toi lisätöitä lukion rehtorille. Epävarmuus rahoituksesta huolettaa.

Riittävätkö rahat ja työtunnit?

Lahtelaisen Kannaksen lukion rehtori ja Suomen rehtorien hallituksen jäsen Jyrki Rosti on saanut paljon yhteydenottoja kollegoiltaan, jotka pelkäävät, että työtaakka kasvaa, kun oppivelvollisuus laajenee.

− Mitä pienempi kunta, sitä varmemmin rehtori on itse kädet savessa toteuttamassa uudistusta ja mukana muun muassa oppimateriaalien hankinnoissa ja niiden kilpailutuksissa, Rosti sanoo.

Erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä korostaa, että rehtorien työmäärää pitää arvioida ja seurata, kun oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia ensi elokuusta alkaen.

− Oppimateriaalien hankintaan, niiden kilpailuttamiseen, jakeluun ja varastointiin liittyvä lisätyö pitää korvata sille, joka sitä tekee, Laakso sanoo.

Lakia säädettäessä tähän tarkoitukseen osoitettiin 6,2 miljoonaa euroa.

 

Lahti käyttää oppimateriaalihankinnoissa ulkoista oppimateriaalien välittäjää. Opiskelijoille ilmaiseksi jaettavien tietokoneiden liisaustoimittaja on selvityksessä.

Hintalappua ei tiedä vielä kukaan. Valtio on luvannut korvata kustannukset, mutta riittääkö se lopulta? Moni kysymys on auki.

Rosti ei tiedä, paljonko hänen koulullaan on ensi syksynä rahaa käytettävissä tai mitkä ovat kustantamojen tarjoamat oppimateriaalit, joista valtaosa on vielä valmisteilla. Vertailu tulee olemaan hankalaa erilaisten pakettiratkaisujen vuoksi.

− Toivomme saavamme pedagogisesti parasta materiaalia, mutta jos rahat eivät riitä, joudumme leikkaamaan opetuksesta.

 

Oppivelvollisuuden laajeneminen lisää Rostin mukaan rehtoreiden työmäärä ja vastuuta monin tavoin.

− Moni meistä olisi mieluummin laittanut maksuttomuuteen menevät rahat perusopetukseen eli sinne missä juurisyihin voidaan vaikuttaa.

Myös OAJ on kantanut huolta rehtorien jaksamisesta. Siksi oppivelvollisuuden laajenemiseen on neuvoteltu velvoite seurata työaikoja ja niiden suunnittelua.

− Vastuu on työanantajalla. Jos rehtorin hallinnollinen työmäärä lisääntyy on avuksi palkattava apulaisrehtori tai virka-apulaisrehtori. Rehtorilla on hoidettavana myös esimiestehtävät sekä vastuu oppilaitoksen kehittämisestä, Laakso sanoo.