Työllistyminen, medialukutaito, empatiakyky, osallisuus, aktiivinen kansalaistoiminta ja usko tulevaisuuteen – sivistysakatemialaiset luettelivat asioita, jotka koulutus ratkaisee

Työllisyys, osallisuus ja usko tulevaisuuteen määräävät hyvinvointivaltion suunnan. Opettaja-lehti kysyi uusilta sivistysakatemialaisilta, minkä asian koulutus ratkaisee.

Suomen tulevaisuus riippuu siitä, miten laadukas koulutus turvataan kaikille ja miten tuotetaan hyvää tutkimusta. Koulutus antaa pohjan sivistykselle, ja tutkimus tuo toivoa tulevaisuuteen.

Näin sanovat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

He osallistuvat Sivistysakatemiaan, joka on OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Suomen Akatemian järjestämä ”sivistyksen maanpuolustuskurssi” yhteiskunnallisille vaikuttajille. Myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on mukana akatemian järjestelyissä.

Koulutus lanseerattiin kesällä 2017 juhlistamaan satavuotiasta Suomea. Ensimmäiset vaikuttajat valmistuivat akatemiasta viime keväänä. Toinen kurssi kokontui ensimmäiselle lähijaksolleen marraskuun puolivälissä.

 

Valeuutisia vastaan

Riikka Räisänen, Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja

Medialukutaito ja kyky kommunikoida ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Laadukas koulutus ja hyvä yleissivistys antavat valmiuksia erottaa valeuutiset, disinformaation, propagandan ja mainonnan faktapohjaisesta tiedonvälityksestä ja laadukkaasta journalismista.

Hyvän peruskoulutuksen avulla lapset ja nuoret kykenevät omaehtoiseen ja kriittiseen ajatteluun, jottei heitä viedä kuin pässejä narusta viestinnän virrassa.

Kriittisesti ajattelevista lapsista kasvaa myös aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia.

Toinen aste tuo työn

Vesa Vihriälä, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja

Laadukas toisen asteen koulutus kaikille on välttämätön edellytys korkealle työllisyysasteelle. Pelkän peruskoulun varassa on hyvin vaikea työllistyä pysyvästi, ja siksi nuorille pitäisi taata koulutuspaikka peruskoulun jälkeen.

Käytännössä tarvitaan oppivelvollisuuden pidentämistä 18 ikävuoteen. Samalla pitää huolehtia siitä, että syntyy koulutusmuotoja, jotka sopivat nyt vaille ammattikoulutusta jääville.

Kansanvalta edellyttää empatiaa

Tommi Laitio, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Kansanvalta vaatii, että ihmisillä on hyvä itsetunto ja kyvyt asettua toisen ihmisen asemaan. Sivistys luo sille perustan.

Yhteiskunta kehittyy, kun pystymme suhtautumaan myönteisesti tulevaisuuteen ja tunnemme, että meillä on merkitystä tässä maailmassa.

Tiede tuottaa paljon ratkaisuja, jotka antavat toivoa tulevaisuuteen. Tiede ja koulutus uudistavat käsitystämme maailmasta.