Pistarit: Lobbari puolustaa opeja

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo ei livahda tapaamaan päättäjiä valepuvussa. OAJ vaikuttaa koulutuspolitiikkaan aktiivisesti ja julistaa tavoitteitaan kovaan ääneen joka paikassa.

Koulutuspoliittinen vaikuttaminen on sitä, että kun hallitus ilmoittaa menoleikkauksista, OAJ vaatii lehdistötiedotteessaan lisää rahaa alalle.

Pääosa koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta on sitä, että ratkaisuihin pyritään vaikuttamaan etukäteen. Tapaamme päätösten tekijöitä ja valmistelijoita ja vaikutamme siihen, että poliittiset päättäjät ymmärtäisivät lisätä resursseja koulutukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen. Perustelemme tutkimuksilla, selvityksillä ja laskelmilla, mitä sillä saataisiin aikaan.

 

OAJ:n pitäisi keskittyä opettajien edunvalvontaan ja jättää politikointi muille.

Poliittinen vaikuttaminen on mitä suurimmissa määrin edunvalvontaa. Jos Suomessa säädetään koulutuksen kannalta haitallisia lakeja tai viedään koulutukselta rahat, tulee kaikesta muustakin opettajien edunvalvonnasta äärimmäisen vaikeaa.

 

Kun käyntikortissa on ison järjestön nimi, pääsee helpommin päättäjien juttusille.

Kyllä sillä on vaikutusta. OAJ:tä kuunnellaan siksi, että opettajien osaamista arvostetaan. OAJ:n tehtävä on saada opettajien ääni kuulumaan vahvana ja yhtenäisenä. Koulutuspoliittinen vaikuttamisemme perustuu siihen, että OAJ:n kannan muodostavat tavalliset opettajat. He ovat valinneet toimielimiimme demokraattisesti edustajat, jotka ovat myös tavallisia opettajia.

 

Lobbaamiskulttuuriin kuuluu salamyhkäisyys. Onneksi on ihan hauskaa hiippailla tapaamisiin valepuvussa.

En tunnista tuota kuvausta. Tavoitteemme ovat julkisia ja julistamme niitä mahdollisimman avoimesti kovaan ääneen joka paikassa. Siinä ei ole mitään salaista, että tapaamme kaikkien poliittisten puolueiden edustajia ja virkamiehiä sekä käymme tiivistä vuoropuhelua myös muiden järjestöjen asiantuntijoiden ja tutkimusmaailman kanssa.

 

OAJ:tä on monta kertaa syytetty siitä, että se keskittyy kahmimaan etuja omille jäsenilleen.

Ilman muuta on selvää, että opettajajärjestö on opettajien asialla. Mutta useimmiten oppijoiden edut kulkevat käsi kädessä opettajien etujen kanssa. Kun esimerkiksi vaadimme parempia resursseja opetusalalle, siitä hyötyy koko yhteiskunta.

 

Vaikuttaminen on niin hidasta, että sinäkin todennäköisesti ehdit eläkkeelle ennen kuin tuloksia saavutetaan.

Tuloksia saadaan koko ajan, mutta monesti vaikuttaminen on sitä, että otetaan kaksi askelta eteenpäin ja sitten yksi taakse. Ei ole realistista ratkoa massiivisia ongelmia yhdessä hallituskaudessa, vaan tarvitaan pitkäjänteistä vaikuttamista ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Hyvä esimerkki on opettajarekisteri, jota OAJ on kannattanut jo toistakymmentä vuotta. Nyt rekisteri on vihdoin etenemässä.