Pelko työpaikan menettämisestä jarruttaa lapsihaaveita

Täytyykö nuoren opettajan hyllyttää haaveet omista lapsista saadakseen vakituisen työpaikan? Raskaussyrjintä on sitkeä peikko työelämässä.

Suvi Turkkila on onnellinen puolivuotiaan pojan äiti. Vakituinen virka luokanopettajana odottaa, kun hän palaa takaisin työelämään.

Kaikilla uusilla opettajilla perheen ja uran yhteensovittaminen ei käy yhtä helposti.

− Itsekin pohdin, uskallanko hankkia lapsia ennen kuin saan vakituisen työpaikan. Siihenhän voi mennä vuosia valmistumisesta. Monet ystäväni kamppailevat samojen kysymysten parissa, Turkkila sanoo.

Vakituiset työpaikat ovat opettajilla tiukassa, ja Turkkila oli iloinen saatuaan tuntiopettajan viran Pontuksen koulusta Lappeenrannasta keväällä 2019. Sitä ennen hän oli ollut kaupungilla töissä 3,5 vuotta.

Keväällä 2020 iski koronapandemia ja Turkkila jäi etäopetuksen jälkeen sairausloman kautta äitiysvapaalle. Esihenkilö ehdotti Turkkilalle varmuuden vuoksi sairauslomaa, kun koulussa siirryttiin takaisin lähiopetukseen.

− Se tuntui todella helpottavalta, koska silloin ei vielä tiedetty, millaisia vaikutuksia koronalla on raskauteen.

Turkkilaa jännitti sekin, millaista palkkaa hänelle maksetaan kesällä. Työsopimuksessa oli sovittu 16 tuntia opetusta viikossa, mutta hän oli tehnyt koko lukuvuoden ajan täysiä 24 tunnin viikkoja.

Asiaa selvitettiin luottamushenkilön kanssa, ja todettiin, että Turkkilalle kuuluu 24 tunnin palkka, koska opettajalle maksetaan kesäajan palkka 1.8. tehdyn työsuunnitelman mukaan. Sopimuksen muutos varmistaisi, että Turkkila saisi palkan aina vähintään 24 tunnin mukaan, mutta sitä hän joutuu vielä odottelemaan.

− Toivottavasti tämä kotona olo ei lykkää asiaa kovin paljon.

 

Raskaussyrjintä on kestoaihe OAJ:n edunvalvonnassa. Lakimies Kristiina Tuhkiainen saa joka viikko yhteydenottoja jäseniltä, joita on syrjitty raskauden tai perhevapaiden takia. Tyypillisiä ovat rekrytointitilanteet ja määräaikaisuudet.

− Kun työnantaja saa tietää, että hakija on raskaana, hän päättääkin palkata toisen hakijan.

Usein nuorta opettajaa roikotetaan määräaikaisissa palvelussuhteissa kunnes hän tulee raskaaksi. Sitten määräaikaisuutta ei enää jatketakaan, ja opettaja jää tyhjän päälle siirtyessään perhevapaalle.

Laki on tässä tilanteessa selkeä. Työnantaja ei voi syrjäyttää työnhakijaa raskauden vuoksi valitessaan työntekijää määräaikaiseen palvelusssuhteeseen.

Määräaikaista palvelussuhdetta ei myöskään voi rajoittaa kestämään vain äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkuun, eikä sitä saa jättää raskauden tai perhevapaan takia uusimatta, kun työ jatkuu. Määräaikaisellekin työntekijälle voidaan valita sijainen hänen perhevapaansa ajaksi.

Suvi Turkkilakin pohti aikoinaan, vaikeuttaako raskaus työpaikan saantia ja lykkääntyykö haave vakituisesta virasta kauemmaksi. Näin ei onneksi käynyt.

 

Työhaastattelussa raskaudesta ei tarvitse kertoa eikä työnantajalla ole oikeutta sitä kysyä.

− Jos esimerkiksi tietää jäävänsä elokuussa äitiysvapaalle, sitä ei tarvitse kertoa kevään työhaastattelussa, OAJ:n Tuhkiainen sanoo.

Opettajat ovat kuitenkin tunnollisia ja tahtovat kertoa raskaudestaan, vaikka ei olisi pakkokaan. Silloinkin heidän on voitava luottaa siihen, ettei tieto vaikuta työnantajan päätöksiin.

Työelämässä raskaus on yksityisasia. Työnantajalle siitä on kerrottava viimeistään kahta kuukautta ennen kuin aikoo jäädä äitiysvapaalle.

Turkkila pohtii, pitäisikö hänen ilmoittaa rehtorille omista jatkosuunnitelmistaan jo ennen kuin laki vaatii, jotta tämä ehtii tarvittaessa rekrytoida sijaisen. Töihin paluun ajankohtakin on sovitettava oppilaiden, sijaisen ja rehtorinkin tarpeisiin.

 

Vaikka syrjintä raskauden vuoksi on yleistä, sitä voi olla vaikea todistaa.

Hakijalle syntyi ehkä outo kuva työhaastattelusta, mutta hän ei ole varma, jäikö työpaikka saamatta juuri siksi, että hän on raskaana. Työnantaja taas voi perustella valintaansa muilla syillä ja sanoa, että toinen hakija oli sopivampi tai pätevämpi.

Tuhkiaisen mukaan opettajat eivät mielellään lähde riitauttamaan valintaa, koska pelkäävät sen vaikeuttavan heidän työnhakuaan.

Välillä on kuitenkin pakko turvautua oikeustoimiin. OAJ on riitauttanut kymmeniä tapauksia tasa-arvolain vastaisina. Tuhkiaisen mukaan ne ovat olleet vahvoja tapauksia, joissa työnantaja on tuomittu maksamaan hyvitystä syrjitylle opettajalle.

 

Suvi Turkkila viihtyy mainiosti perhevapaalla, vaikka se onkin pitkä pudotus koulun arjesta, jossa tapahtuu isoja muutoksia koko ajan. Työssä pääsee myös jatkuvasti kouluttautumaan lisää. Kotona oleva puolestaan unohtuu helposti.

− Olisi kiva, jos minut perhevapaallakin kutsuttaisiin koulutuksiin ja pidettäisiin mukana työyhteisössä.

Opettajan työ on raskasta ja intensiivistä. Turkkilan esihenkilö ymmärsi hyvin, ettei raskaana oleva jaksa aina paahtaa samaa vauhtia kuin muut.

− Kaikki esihenkilöt eivät tätä tajua. Siksi monet aloittelevat opettajat epäilevät mahdollisuuksiaan perustaa omaa perhettä, kun työ vie kaikki voimat, Turkkila sanoo.

Hän uskoo, että nuorten opettajien työhyvinvointi paranisi, jos työnantajat kohtelisivat äidiksi tulevia ja perhevapailla olevia nykyistä paremmin. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että opettajille tarjottaisiin työpaikkoja, koulutusta ja mentorointia myös silloin, kun he ovat raskaana tai perhevapailla.

 

Laki kieltää syrjinnän

Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on kielletty tasa-arvolaissa.

Työnantaja ei saa työhönottotilanteessa syrjäyttää henkilöä raskauden, synnytyksen tai perhevapaan vuoksi. Työntekijää ei saa näistä syistä myöskään irtisanoa tai rajoittaa hänen työsuhteensa kestoa tai sen jatkumista.

Raskauden ja perhevapaiden vuoksi työntekijää ei saa asettaa epäedulliseen asemaan palkasta tai muista palvelussuhteen ehdoista päätettäessä.

Jos epäilet, että olet tullut työssä syrjityksi raskauden tai perhevapaan vuoksi, ota heti yhteyttä paikalliseen luottamusmieheen. Hän neuvottelee asiasta työantajan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä OAJ:n lakimiehiin.

Tasa-arvovaltuutetulta voi kysyä kantaa asiaan myös nimettömänä.

Yhdenvertaisuus esillä

  • Opettaja-lehti käsittelee yhdenvertaisuutta ja syrjinnän monia ulottuvuuksia tässä juttusarjassa.
  • Tarkoitus on nostaa keskusteluun faktaa ja opettajien kokemuksia ja näin lisätä tietoa sekä osallistua syrjinnän kitkemiseen.
  • Sarjan jutut on julkaistu Opettajan numeroissa 21/20203/20216/2021, 9/202112/2021, 18/2021, 2/2022 ja 6/2022.