Jokaisella on vastuu työpaikan ilmapiiristä

Jokainen voi rakentaa työhyvinvointia, mutta suurin vastuu siitä on johdolla. Se, koulutusalalla esimerkiksi rehtori ja henkilöstöjohto, on vastuussa hyvien työolojen rakentamisesta ja työyhteisön vuorovaikutuksen toimivuudesta. Monesti työyhteisön hyvinvoinnin merkityksen huomaa vasta, kun sitä ei ole. Paha olo voi näkyä poissaoloina ja henkilöstön vaihtuvuutena.

Huomaan hyvän ja nostan kissan pöydälle

Taina Ahonen, rehtori, Kirkonkylän koulu, Mäntsälä

 

Hyvinvoivassa työyhteisössä ihmiset voivat vaikuttaa asioihin, jotka koskevat heitä ja heidän työtään. Hyvä johtaja kuuntelee alaistensa näkemyksiä ja ryhtyy tarvittaessa tekemään muutoksia. Esihenkilö voi luoda työpaikalle hyvinvointia myös esimerkin voimalla. Kun huomaa hyvän, kehuu ja kiittää, hyvä lähtee kiertämään. Tarvittaessa pitää uskaltaa selvittää ristiriidat ja jatkaa yhdessä eteenpäin.

Tunnetaidot ovat esihenkilölle äärimmäisen tärkeitä. Rehtorilla pitää olla hyvä henkilöstöntuntemus samalla tavalla kuin opettajalla hyvä oppilaantuntemus.

 

Esihenkilöt suorittavat työhyvinvointikortin

Jaana Tolkki, henkilöstöpäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu

 

Työpaikalla perusasioiden pitää olla kunnossa, jotta ihmiset voivat hyvin. Yksi hyvä keino lisätä työhyvinvointia on työn joustavuus. Kun työn ja yksityiselämän pystyy sovittamaan hyvin yhteen, voi keskittyä töissä rauhassa työntekoon. Olennaista on myös osaamisen ja työtehtävien tasapaino.

Työ ei saa olla liian vaativaa, mutta ei liian helppoakaan. Työnantajan edustajan tehtävä on luoda rakenteet ja mahdollisuudet työhyvinvoinnille. Meillä Kareliassa rakenteita on luotu esimerkiksi niin, että jokainen esihenkilö on suorittanut työhyvinvointikortin.

 

Pidän yllä jatkuvaa dialogia

Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

 

Työhyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että työyhteisössä jokainen tietää oman roolinsa, tehtävänsä ja tavoitteensa. Esihenkilön tehtävä on varmistaa, että tämä työnjako on selvä. Hän pitää myös huolen siitä, että yhteistyö on innostavaa ja sujuvaa.

Minun tehtäväni on luoda edellytyksiä työhyvinvoinnille esimerkiksi yhteisöllistä toimintakulttuuria, monimuotoista yhteistyötä ja jatkuvaa dialogia ylläpitämällä. Pidän huolta myös siitä, että työyhteisömme on yhdenvertainen. Mielestäni tämän lisäksi jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma vastuunsa siitä, että töissä on hyvä olla.

 

Educa 2021

Educassa la 30.1. klo 13.35 luento Esimiestyö, rakenteet ja oman työkyvyn johtaminen työhyvinvoinnin mahdollistajana.

educa.messukeskus.com/ohjelma