Jäsenelle nyt: OAJ:n rahastolla innovaatiot laajaan jakoon

Rahaston avulla saadaan mahdollisuus kokeilla uudenlaisia tapoja vaikuttaa työhön ja sen tekemiseen ja lisätä hyvinvointia työssä. Kun uudet tavat ja menetelmät jaetaan myös muille kuin hakijoille, innovaatioista hyötyy laaja joukko.

Näin luonnehtii OAJ:n työhyvinvointirahaston oleellisinta antia ja hyötyä Marja Hänninen-Helin, jyväskyläläinen rehtori ja työsuojeluvaltuutettu. Hän on tutustunut rahaston mahdollisuuksiin sekä paikallistoimijana että rahaston ohjausryhmän jäsenenä.

 

OAJ perusti työhyvinvointirahaston vuonna 2020 edistämään jäsentensä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä työntekijän kokemusta hyvinvoinnista työssä ja työyhteisössä. Rahasto ei tue esimerkiksi vapaa-ajan virkistystapahtumia.

Työyhteisöjen tukihakemuksiin toivotaan mukaan työnantajia, jotta hankkeet olisivat mahdollisimman vaikuttavia. Työnantajaosuuden pitää olla vähintään 20 prosenttia kustannuksista. Osuus voi olla esimerkiksi työaikaa, rahaa, tiloja tai välineitä, ja kulujen pitää olla todellisia.

 

Avustuksia voivat hakea jäsenten muodostamat yhteisöt ja OAJ:n yhdistykset. Lisäksi rahasto jakaa stipendejä opinnäyte- ja väitöstöihin.

Tämänvuotinen rahastohaku päättyy 10.3. Tuensaajat päätetään kesäkuussa.

Suurimmista yli 50 000 euron avustuksista päättää OAJ:n hallitus, pienemmät tuet myöntää järjestön puheenjohtajisto.

Tukea saaneita hankkeita esitellään paraikaa OAJ:n somekanavilla ja nettisivulla. Hankkeiden kuvaukset ja aiempia esittelyjuttuja löytyy rahaston sivuilta.