Heikot signaalit ja mustat joutsenet – teemamateriaalista tukea tulevaisuusopetukseen

Porkkalan lukion opettaja Antti Lehtonen pitää tänä keväänä kollegansa kanssa kokonaisen kurssin tulevaisuudesta.

Mikä voisi olla aihe, joka niputtaisi yhteen eri tieteenaloja ja kantaisi kokonaisen ilmiöpohjaisen teemakurssin verran? Tätä pohtivat kirkkonummelaisen Porkkalan lukion opettajat Antti Lehtonen ja Pirjo West – ja päätyivät tulevaisuuteen.

– Tulevaisuuteen vaikuttaa niin moni asia, ja jotta tulevaisuutta voi yrittää ymmärtää, itse asiassa täytyy ymmärtää niitä monia asioita, jotka siihen vaikuttavat, Antti summaa.

Hän opettaa fysiikkaa ja matematiikkaa, Pirjo puolestaan historiaa ja yhteiskuntaoppia.

Kurssi ei vielä ollut alkanut tämän haastattelun aikaan huhtikuun alussa, mutta suunnitelmat olivat jo pitkällä. Antin mukaan kurssilla on tarkoitus muun muassa tarkastella teknologian kehityksen merkitystä tulevaisuuden rakentajana ja tulevaisuuden vaikutusta ihmiseen ja päätöksentekoon. Miten esimerkiksi Suomessa päätöksenteko huomioi tulevaisuutta?

Osana kurssia vieraillaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa.

Kurssin ajalle sattuu myös valtakunnallinen tule-vaisuuspäivä. Antti ja Pirjo aikovat hyödyntää sitä varten tuotettuja materiaaleja ja herätellä niiden avulla opiskelijoita pohtimaan systemaattisella mallilla omaa tulevaisuuttaan. Lisäksi materiaalin avulla tutustutaan tulevaisuuden tutkimuksen käsitteisiin.

– Heikot signaalit, trendit, megatrendit, mustat joutsenet. Esimerkiksi mediassa käytetään näitä sanoja, mutta niitä ei oikein selitetä missään, Antti sanoo.

Teemapäivä ensi kertaa

  • Tulevaisuuspäivää vietettiin ensimmäistä kertaa 18.4.2018.

  • Teemapäivän materiaali mahdollistaa monenlaisen tulevaisuuden pohdinnan, ja sitä voi hyödyntää alakoulusta toiselle asteelle.

  • Materiaaleihin kuuluu esimerkiksi opettajan opas tulevaisuuksien tutkimiseen sekä neljän tulevaisuusteeman esittely.

  • Päivän järjestivät Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Tulevaisuuskoulu yhdessä muun muassa Sitran kanssa.