Lukijan mielipide: Milloin määräaikaiset opettajat ja viransijaiset saavat kesälomansa?

Kaksi opettajaa tekee samaa työtä vierekkäisissä luokissa lukuvuoden jokaisena koulupäivänä. Toinen heistä saa palkallisen kesän, toinen jää kesätyöttömäksi. Määräaikaisille opettajille ja viransijaisille on maksettu samasta työstä vähemmän palkkaa kuin vakituisille opettajille vuosikymmenien ajan.

OAJ on sopinut työehdoista, jotka johtavat kesätyöttömyyksiin: Opettajat eivät ansaitse koulujen kesäloma-ajan palkkojaan henkilökohtaisesti etukäteen.

Kun viranhaltija keskeyttää perhevapaansa kevätjuhlapäivänä, sijaisen palkanmaksu päättyy. Jos kunta palkkaa määräaikaiset opettajat vain kevätjuhlapäivään asti, määräaikaisten työttömyys alkaa suvivirrestä.

 

Etsin OAJ:n sivuilta järjestön ratkaisuehdotusta kesätyöttömyysongelmaan. En löytänyt ehdotusta.

Luin OAJ:n 16-sivuisen toimintasuunnitelman, joka on täynnä tavoitteita. Määräaikaisia opettajia, viransijaisia ja kesätyöttömyyksiä ei mainittu sanallakaan.

Luin sanomalehtien arkistoista OAJ:n johtajien neuvottelutavoitteista ja lakolla uhkaamisista aikaisemmilta neuvottelukierroksilta. Määräaikaisia opettajia ei mainittu kertaakaan.

 

Lähetin kesällä sähköpostia Ruotsin, Norjan ja Tanskan opettajien ammattiliittoihin. Selitin, että tuhannet määräaikaiset opettajat jäävät Suomessa kesäisin työttömiksi, ja kysyin, onko heillä sama ongelma. Ei ollut.

Kaikkien maiden palkkamallit ovat erilaisia, mutta koko lukuvuoden työskennelleet määräaikaiset opettajat saavat kesälomansa samoin ehdoin kuin vakituiset opettajat sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa.

 

Olen työskennellyt opettajana lähes 15 vuoden ajan. OAJ on sanonut ennen jokaista opettajaurani neuvottelukierrosta, että ratkaisua kesätyöttömyyksiin haetaan, mutta koskaan minulle ei ole kerrottu, millaista ratkaisua haetaan.

Neuvottelujen jälkeen kesätyöttömyydet ovat jatkuneet.

Minä väitän, että viranhaltijoiden edut ovat OAJ:lle tärkeämpiä kuin määräaikaisten opettajien. Minä väitän, että OAJ on vain ajavinaan määräaikaisten opettajien asiaa.

 

Antti Koskinen

historian ja yhteiskuntaopin lehtori, apulaisrehtori Espoo

 

OAJ vastaa:

OAJ on kaikkien jäsentensä asialla riippumatta palvelussuhteesta.

Määräaikaiselle keskeytysjärjestelmässä työskentelevälle opettajalle maksetaan palvelusuhteen pituudesta riippuvaa lomapäiväkorvausta kompensoimaan puuttuvaa kesäkeskeytyksen palkkaa.

Korvauksen suuruus riippuu määräaikaisuuden pituudesta. Tämä ei kuitenkaan vastaa kokonaan kesäajan palkkaa, kuten Antti Koskinen toteaa.

 

Muiden Pohjoismaiden tilanne ei ole suoraan verrattavissa Suomeen.

Ruotsissa yleissivistävän koulutuksen opettajat työskentelevät kokonaistyöajassa, jossa viikoittainen työaika on noin 44 tuntia.

Pitkästä työviikosta johtuva ”urakointi” maksetaan takaisin kesäajan palkkana. Mikäli määräaikaisuus kestää vähemmän kuin koko koulun työvuoden, opettajalla ei ole oikeutta koko kesän palkallisuuteen.

Tanskassakin on käytössä kokonaistyöaika, mutta siellä opettajien kesävapaan pituus on ainoastaan viisi viikkoa. Tämä aika on palkallista myös määräaikaiselle opettajalle. Oikeus kesäajan palkkaan riippuu määräaikaisuuden kestosta.

 

Meillä määräaikaisen opettajan asema on toistuvasti esillä sopimusneuvotteluissa. Valitettavasti vielä ei ole löydetty sellaista ratkaisua, jolla turvattaisiin sekä määräaikaisen että vakinaisen työntekijän asema esimerkiksi perhevapaisiin liittyen.

Oikeusteitse asia on käyty loppuun. OAJ riitautti määräaikaisten aseman, mutta kuultuaan EU:n kannan korkein hallinto-oikeus päätti, että työnantajan toiminta ei ole tuomittavaa.

Ammatillisen toisen asteen työaikamallissa määräaikaiselle opettajalle on sovittu vapaajaksokorvaus, jonka suuruus vastaa kokonaisuudessaan mahdollisia pitämättömiä vapaajaksoja. Tältä osin ongelma on pystytty korjaamaan neuvottelupöydässä.

OAJ ei käsittele yksityiskohtaisia sopimustavoitteita omissa suunnitteluasiakirjoissaan eikä neuvottelujen sisältöjä käsitellä julkisesti.

 

Petri Lindroos

neuvottelujohtaja

 

Opettaja-lehti kirjoitti määräaikaisten opettajien tilanteesta numerossa 15/10.9.2021:

Määräaikaisten opettajien kesäajan palkka edellyttää neuvotteluhalukkuutta työnantajalta

 

Haluatko kirjoittaa Opettaja-lehden Tätä mieltä -palstalle? Ohjeet löydät täältä.