Rakkaudesta lajiin – kevät tietää Marja Jäppiselle taas työttömyysjaksoa

OAJ:n kanta on, että koko lukuvuoden töitä tehneelle opettajalle kuuluu myös koko vuoden palkka. Eri koulutusasteilla määräaikaisuuksien katkeamisille kesäksi on eri syitä.

Jo joutui Marja Jäppiselle jälleen aika täyttää jokakeväinen TE-toimiston lomake.

– Viimeinen opetuspäivä oli 19. huhtikuuta. Seuraavan päivän ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi on jokavuotinen rutiini, Jäppinen kertoo.

Lahden seudulla toimivassa Wellamo-opistossa musiikkia opettavan Jäppisen määräaikainen tuntiopettajan työsopimus uusitaan vuosittain.

– Onhan se suuri epäkohta, kun kesät eletään ansiosidonnaisella päivärahalla kitkuttaen.

Moni vapaan sivistystyön opettaja tekee opetustyötään sivutoimisena tai muun työn ohessa, mutta eivät suinkaan kaikki. Alalla päätoimisuuden rajana on 16 opetustuntia, jonka Jäppinen ylitti viime vuoden 24 tunnillaan reilusti.

Kesäajan palkkaa saadakseen Jäppinen on liian sivutoiminen, mutta soviteltuun päivärahaan hänellä puolestaan on työkausina liikaa tunteja.

 

Tällaisten epätyypillisten töiden on arvioitu lisääntyvän tulevaisuuden työelämässä. Maan hallituksen keskeisin uudistus työttömyysturvaan on ollut aktiivimalli, joka sopii Jäppisen olosuhteisiin – jos moniin muihinkin – erityisen huonosti.

– Malli koskettaa minuakin, sillä rajana oleva kolmen kuukauden työttömyysjakso ylittyy. Elokuussa on tosin opetusta kuoroleirillä. Kai se riittää täyttämään aktiivisuuehdon, Jäppinen pohtii.

Periaatteessa kansalais- ja työväenopistojen opettajat ovat usein nollasopimuksen piirissä. Työtä on, jos kurssi järjestetään ja siihen ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita.

OAJ:n mielestä päätoimiset vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajat pitäisi palkata toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla.

– Lukemattomat peräkkäiset määräaikaiset sopimukset ovat näillä aloilla maan tapa, josta pitäisi päästä eroon, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Hän pitää välttämättömänä, että myös aktiivimalliin tehdään vähintäänkin sellaisia muutoksia, jotka tunnistavat eri ammateissa vaihtelevat käytännöt ja työntekijöistä riippumattomat olosuhteet.

 

Suureen osaan opettajista ei sovelleta vuosilomalakia eli heillä kesäloma on niin kutsuttu kesäkeskeytys. Näistä peruskoulun ja lukion opettajista noin tuhannella palvelussuhde ei jatku kesällä eri syistä johtuen. Määrä selviää Opettajien Työttömyyskassan viime vuoden tilastoista.

Tietyissä tapauksissa viranhaltijalla on oikeus palata kesäksi töihin. Koko lukuvuoden työajan tehneelle päätoimiselle opettajalle maksetaan lomapäiväkorvaus, jonka OAJ on neuvotellut. Korvaus kompensoi osin kesäkeskeytyksen palkkaa.

OAJ:n näkemys on se, että koko lukuvuoden työmäärän tehneelle henkilölle kuuluu myös palkka koko vuodelta – siis myös kesäkeskeytyksen ajalta. Mitään estettä palkan maksamiselle sekä viranhaltijalle että sijaiselle ei ole.

OAJ on riitauttanut lukuisia laittomia määräaikaisuuksia ja voittanut niitä. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä on tapaus, jossa opettaja oli palkattu vain lukuvuoden työajaksi, eikä kesäajan palkkaa maksettu viranhaltijallekaan. KHO on pyytänyt EU:n tuomioistuimen lausuntoa, onko kyseessä laiton syrjintä määräaikaisuuden perusteella.

 

Luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja Katja Loikala on pätkätöiden konkari. Hän ei kesällä lomaile, mutta ei myöskään ilmoittaudu työttömäksi.

Loikalalle kesä tarkoittaa turvakenkien esiinkaivamista ja järjestyksenvalvojan tehtäviä yleisötapahtumissa ja keikoilla ympäri Suomea. Tänä suvena hänet voi lisäksi bongata siivoushommista rakennustyömaalta sekä myyntikeikoilta.

Luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja Katja Loikala valmentaa muiden muassa alle kouluikäisiä krav magassa. Lyöntityynyä pitelee Sointu Pentti, lyömässä Sofia Lindén.

Katja Loikala rakastaa haasteita ja niitä hän on halunnut opettajan työltäänkin. Hän on vaihtanut kiinnostavien tehtävien perässä koulusta ja sijaisuudesta toiseen. Hän olisi valmis myös asettumaan, mutta virat ovat hänen mukaansa nykyisin kiven alla. Usein niihin valitaan koulussa pitkään työskennellyt opettaja. Joitakin mahdollisia virkoja on myös mennyt alta koulujen yhdistyessä.

Loikala on opiskellut opettajan töiden ohella luokanopettajaksi ja pätevöitynyt lisäksi muun muassa laaja-alaiseksi erityisopettajaksi ja liikunnan ja terveystiedon opettajaksi. Kaikkiaan kelpoisuuksia on kymmenkunta, ja hän on työskennellyt useissa niiden mukaisissa tehtävissä.

– Useat pätevyydet tukevat opettajan työtä ja antavat monipuolisen näkökulman, Loikala sanoo.

Erityisluokanopettajan opinnot hän aikoo viimeistellä syksyllä.

Talvella Loikala päätyönään opettaa mutta myös valmentaa krav magaa ja karatea sekä ohjaa lasten liikuntakerhoja. Joskus on keikkoja järjestysvalvojana.

Kesä- ja lisätöiden ansiot tuovat pelivaraa pärjäämiseen. Loikala pitää pääkaupunkiseudun elinkustannuksia korkeina yksineläjälle.

– Olisi ihanaa keskittyä pelkästään opettajan työhön. Rikkautena koen, että olen pätkätyöläisenä nähnyt paljon erilaisia työyhteisöjä, kouluja ja toimintakulttuureja.