Opettaja vaikuttaa

Tämän kauden viimeisessä OAJ:n valtuuston kokouksessa pohdittiin ajankohtaisia opetukseen ja kasvatukseen liittyviä asioita. Oli vaikuttavaa nähdä 150 edunvalvontatyölleen omistautunutta valtuutettua puolustamassa koulutusta ja sivistystä.

Valtuutettuna on mahdollisuus verkostoitua opetusalan kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja edistää asioita, jotka vahvistavat koulutuksen asemaa ja parantavat työn tekemiseen liittyviä olosuhteita. Eri opettajaryhmistä ja eri puolelta Suomea tulevat valtuutetut vaikuttavat oman taustaryhmänsä tukemana yhteisten tavoitteiden edistämiseen valtuustossa.

Valtuutettuja tarvitaan puhumaan koulutuksen puolesta sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Koulutusjärjestelmämme muutoksessa tarvitaan vahvoja suunnannäyttäjiä, jotka tuntevat alan haasteet. Opettaja on tässä tehtävässä paras asiantuntija.

Uusi valtuusto valitaan ensi keväänä. Asetu rohkeasti ehdolle valtuustovaaleihin! Nyt on hyvä mahdollisuus päästä mielenkiintoiseen tehtävään vaikuttajan paikalle.

Nykyiset valtuutetut käyttivät asiantuntijuuttaan valtuuston kokouksessa, kun he pohtivat koulutusjärjestelmän kehittämistä ja oppivelvollisuuskysymyksiä. Miten oppivelvollisuutta pitäisi uudistaa, että se takaisi mahdollisimman tasa-arvoisen ja hyvän koulutuksen jokaiselle?

Oppivelvollisuuden pituus, erilaisten oppijoiden lisääntyvä määrä ja tulevaisuuden työelämän vaatimukset on huomioitava, kun pohditaan oppivelvollisuuden uudistamista. Myös monet poliittiset puolueet ovat jo ottaneet kantaa oppivelvollisuuden uudistamiseen.

Valtuuston syyskokouksessa vieraillut valtionvarainministeri Petteri Orpo korosti puheenvuorossaan, että kaikille pitäisi antaa nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet sivistykseen. Suomessa on jo nyt nähtävissä eriytymistä eri alueiden ja jopa eri oppilaitosten kesken.

Orpon mukaan terve julkinen sektori takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille. Vahva talous on tärkeä asia resursoinnille, mutta vielä tärkeämpää on se, että pidämme koulutusta ja sivistystä yhteiskuntamme tärkeinä arvoina.

OAJ:n, Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön luoma, tänä syksynä ensimmäisen kerran kokoontunut Sivistysakatemia on mielestäni hieno kokonaisuus, jonka avulla lisätään koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen arvostusta. Sivistysakatemiaan on kutsuttu merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä, jotka vierailevat myös päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

On tärkeää, että akatemialaisilla on kokemuksia koulutukseen liittyvästä arjesta, kun he tekevät koulutusjärjestelmäämme vaikuttavia päätöksiä. Sivistysakatemian tärkein tavoite on pitää Suomen sivistystaso korkeana.

Opettaja on toimivan koulutusjärjestelmän ydin. Suomalainen opettaja on hyvin koulutettu ja osaava ammattilainen. Edunvalvonnan ja opettajan ammatin yleisen arvostuksen takia on tärkeää, että opettajan työnkuvasta ja arjen haasteista kerrotaan laajalle yleisölle. Opettajan ammatti on professio, joka sisältää vahvan ammattiosaamisen, vaikuttavan yhteiskunnallisen tehtävän ja eettisen perustan opettajan työn tekemiselle.

Heli Haaro
heli.haaro@gmail.com
Twitterissä @helihaaro

Kirjoittaja on OAJ:n valtuuston puheenjohtaja.