Olli Luukkainen: Turvaa ja terveyttä oppimisen tueksi

Uuden lukuvuoden työskentely on jo alkanut lähes kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Päiväkodeissa reipas tohina on ollut päällä läpi kesän.

Tunnelmat ovat odottavat mutta rauhalliset. Kevään kokemukset koronan vaikutuksista koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen toteuttamiseen ovat muistissa, ja odotukset lähiopetukseen pääsemiseksi ovat olleet kovat.

Lähityöskentelynä koulutus alkaakin korkea-astetta lukuun ottamatta. Varhaiskasvatus on toteutettu lähitoimintana koko ajan, ja näkymä on, että se pyritään pitämäänkin sellaisena likipitäen kaikissa olosuhteissa.

 

Kevään huikea digiloikka opetuksessa ja koulutuksessa sekä johtamisessa antaa meille hyvän pohjan valmistautua mahdollisiin uusiin etäopetuksen tilanteisiin ja onnistua niissä.

Uskon, että moni opettaja ja johtaja hyödyntää kokemuksiaan myös kehittäessään omaa lähiopetustaan. Niin kannattaa tehdäkin.

Keskustason ohjeistukset käytännön järjestelyihin ovat lähinnä suosituksia, joita sovelletaan paikallisesti. On selvää, että ohjeet eivät voi olla samanlaiset kaikissa osissa maata ja kaikissa yksiköissä, koska olosuhteet poikkeavat niin paljon toisistaan. On tärkeää, että OAJ:n yhdistykset ja toimijat vaikuttavat aktiivisesti siihen, että turvallinen työskentely on mahdollista.

Yhteisöllisyys ja kollegoiden tukeminen on avainasemassa.

Kaikki toiminta on nyt pyrittävä kiinnittämään johdonmukaisesti ja vahvasti oppimiseen ja sen tukemiseen. Yhteisöllisyys ja kollegoiden tukeminen on tässä avainasemassa. Siihen voi jokainen omalla toiminnallaan ja asenteellaan vaikuttaa.

Muistetaan osoittaa vahvaa tukea myös esihenkilöille. Kevättä koskevassa kyselyssämme he saivat erityiskiitoksen toiminnastaan ristipaineisessa ja erittäin vaativassa johtamistilanteessa.

Lukuvuoden työskentelyyn on tärkeää lähteä myönteisellä ja rakentavalla asenteella. Parhaansa tekeminen riittää kuitenkin niin nyt kuin mahdollisissa muuttuvissa olosuhteissa.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen