Olli Luukkainen: Parhaansa tekeminen riittää

Jokainen meistä elää nyt hyvin paineisessa tilanteessa. Mielessä pyörii huoli omasta ja läheisten sairastumisesta koronavirukseen.

Samaan aikaan kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset yrittävät parhaansa mukaan, ja yli voimavarojensa, huolehtia lasten ja nuorten oppimisesta.

 

Tällä hetkellä altistumisuhan alla ovat etenkin työpaikoillaan työskentelevät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 ja erityisopetuksen opettajat sekä heidän esihenkilönsä. He ansaitsevat kiitoksemme ja kunnioituksemme, samoin kuin ne muiden alojen työntekijät, jotka työskentelevät tiiviissä lähikontaktissa muihin ihmisiin.

Lähes miljoona suomalaista opiskelee nyt etänä. Kymmenettuhannet opettajat tekevät parhaansa antaakseen heille etäopetusta.

Osalla välineistö on puutteellista ja materiaaleja niukasti. Osan on täytynyt päivittää osaamistaan uuteen uskoon huippunopealla aikataululla. Silti kaikki tehtävissä oleva tehdään.

Etenkin perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen väki on huolissaan lasten ja nuorten oppimisesta ja hyvinvoinnista. Tämän päättelen saamistani viesteistä.

Opettajien mukaan osaan oppilaista ja opiskelijoista ei saada mitään yhteyttä. Osalle koti ei tuo sitä tukea eikä turvaa, minkä lähiopiskelu, opettajat ja koulutoverit ovat antaneet.

Tähän huoleen totean kuitenkin, että parhaansa tekeminen riittää. Opettajan on syytä olla armollinen myös itselleen. Armollinen on mahdollista olla, kun on tehnyt parhaansa.

Parhaansa tekemistä yhteiskunnan on oikeus nytkin kaikilta opettajilta odottaa, mutta ei enempää.

Pedagogisessa vapaudessa korostuvat nyt vapaus ja vastuu.

Mediasta olemme saaneet kuulla ja lukea huikeista innovaatioista, joilla opetusta ja oppilaiden ohjausta on järjestetty. Pedagoginen vapaus toteutuu parhainta mahdollista tulosta tuottaen.

Pedagoginen vapaus sisältää myös vastuun. Näissä poikkeusoloissakin opetushenkilöstön vastuu on sitä, että aivan jokainen uskaltautuu uusiin oppimis- ja opetusympäristöihin ja muokkaa opetustaan poikkeusoloihin.

Nytkin opettajan velvollisuus on opettaa.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen