Olli Luukkainen: Kuinka elämme tässä uudessa ajassa?

Olemme kaikki odottaneet, että covid-19 helpottaisi ja voisimme elää kuten ennen epidemiaa. Taudin jyllätessä edelleen alkaa itse kullekin ilmaantua taisteluväsymystä. Se on luonnollista.

Koronan myötä on elämämme muuttunut varovaisemmaksi. Pelkästään kaupassa käymiseen suhtaudumme ja varustaudumme aivan uudella tavalla. Työmatkat ja työ jännittävät. Läheisiä ja työtovereita emme tapaa enää entiseen malliin.

Varsin monen työpäivät muodostuvat Teamsissa tai muissa sähköisissä ympäristöissä tapahtuvista istunnoista – tämä pätee myös moneen opettajaan ja esihenkilöön kouluissa, päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja tutkimuslaitoksissa

Väsymystä lisää erityisesti se, että emme tiedä, kuinka kauan ja missä muodossa nykyisen kaltainen tautitilanne jatkuu.

 

Meillä kaikilla on tapahtumia tai tapaamisia, joita on siirretty eteenpäin: keväälle, vuoden päähän tai määräämättömään ajankohtaan. Monet tapahtumat on peruttu kokonaan.

Vaikka tautiin ja sen leviämiseen pitää suhtautua suurella vakavuudella, on nyt syytä myös pohtia, kuinka elämme tässä uudessa ajassa. Jospa tällaisesta elämästä tuleekin, ainakin jossain määrin ja jossain muodossa, uusi normaali?

Meidän onkin syytä sopeutua muutokseen. Uuden elämisen tavan hyväksyminen ja sen aktiivinen omaehtoinen rakentaminen keventävät myös henkistä painolastia ja vapauttavat energiaa.

Tärkeintä on valaa toivoa sekä omaan itseen että ympäristöön.

Jos ja kun covid-19 jossain vaiheessa kuitenkin helpottaa, on maailma monella tavalla eri asennossa kuin ennen pandemiaa. Tuolloin on helpompi rakentaa tulevaisuutta, kun on valmiiksi omaksunut uusia toimintatapoja. Pandemiahan on tuottanut myös monia uusia hyviä tapoja toimia.

Tärkeintä on luoda ja valaa toivoa ja uskoa sekä omaan itseen että ympäristöönsä. Yhteisöllisyyden merkityksen tunnistaminen ja vahvistuminen ovatkin yksi pandemian parhaita seurauksia.

Tulevaisuuden uskon luominen on erityisesti koulutuksen ja kasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen